logo-200
content-block-1.jpg
Summer CAMP​
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-2.jpg
STUDY ABROAD
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-3.jpg
CHINESE ONLINE
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-4.jpg
CHINESE COURSE
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-5-Copy-2.jpg
CHINESE BOOK
“INSPIRATION IS THE KEY”

เรียนภาษาจีนออนไลน์

บ้านภาษาจีนณปภัช (NPP Chinese home)

บ้านภาษาจีนณปภัช เปิดแนะแนวเพื่อศึกษาต่อประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และซัมเมอร์แคมป์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนที่เมืองจีน ไต้หวัน และสิงคโปร์

Summer camp

“Inspiration is the key”

เริ่มต้นจากบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME เปิดทำการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2555 และสิ่งทรงค่าของการเรียนรู้เริ่มต้นที่ความรักเสมอ เราจึงตัดสินใจเปิดบริษัทขึ้นในปี 2561 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อประเทศจีน ไปใช้ภาษาจีน ใช้ชีวิต และมองเห็นโลกกว้างด้วยตนเอง เพราะเรารู้ว่า “แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสำคัญ”

Study ABROAD

เมื่อผู้เรียนมีความสนใจที่จะก้าวสู่การเรียนต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศจีน NPP CHINESE STUDY ABROAD เราพร้อมให้คำปรึกษาด้วยความยินดี และร่วมกันคิดวิเคราะห์เป้าหมายทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

chinese online

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีนจากคลาสการสอนภายในสถาบัน ก้าวเข้าสู่การเรียนภาษาจีนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง ในหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล

chinese course

เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME ที่อยากจะให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน สำหรับเรา “ภาษาจีน เปรียบเสมือน หัวรถจักร ที่โบกี้ไม่ใช่ความสามารถทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว หากแต่จะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นภายในห้องเรียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ “ออกแบบ และเตรียมการสอน” อย่างดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเอาใจใส่ ความตั้งใจของผู้สอน เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เกิดความรัก หรือ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จนถึงปลายทางของการศึกษา คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

chinese book

เนื่องจากเราเปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก จึงสังเกตเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ทำให้เกิดแรงผลักดันในการเรียนรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนและเป็นตัวกลางในการส่งผ่านความความสุขและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาจีน

Summer Camp

“Inspiration is the key”

เริ่มต้นจากบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME เปิดทำการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2555 และสิ่งทรงค่าของการเรียนรู้เริ่มต้นที่ความรักเสมอ เราจึงตัดสินใจเปิดบริษัทขึ้นในปี 2561 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อประเทศจีน ไปใช้ภาษาจีน ใช้ชีวิต และมองเห็นโลกกว้างด้วยตนเอง เพราะเรารู้ว่า “แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสำคัญ”

STUDY ABROAD

เมื่อผู้เรียนมีความสนใจที่จะก้าวสู่การเรียนต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศจีน NPP CHINESE STUDY ABROAD เราพร้อมให้คำปรึกษาด้วยความยินดี และร่วมกันคิดวิเคราะห์เป้าหมายทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

content-block-3.jpg

CHINESE ONLINE

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีนจากคลาสการสอนภายในสถาบัน ก้าวเข้าสู่การเรียนภาษาจีนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง ในหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล

content-block-4.jpg

CHINESE COURSE

เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME ที่อยากจะให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน สำหรับเรา “ภาษาจีน เปรียบเสมือน หัวรถจักร ที่โบกี้ไม่ใช่ความสามารถทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว หากแต่จะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นภายในห้องเรียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ “ออกแบบ และเตรียมการสอน” อย่างดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเอาใจใส่ ความตั้งใจของผู้สอน เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เกิดความรัก หรือ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จนถึงปลายทางของการศึกษา คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

content-block-5-Copy-2.jpg

CHINESE BOOK

เนื่องจากเราเปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก จึงสังเกตเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ทำให้เกิดแรงผลักดันในการเรียนรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนและเป็นตัวกลางในการส่งผ่านความความสุขและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาจีน

Review & Interview

รีวิว / สัมภาษณ์

คุยกับนักเรียน NPP CHINESEHOME #57

    คุยกับนักเรียน NPP Chinese Home กลับมาอีกแล้วพร้อมกับประสบการณ์จากนักเรียนที่ได้ไปเรียนซัมเมอร์กับ NPP ที่ไต้หวันค่ะ สิ่งที่นักเรียนของเ

คุยกับนักเรียน NPP CHINESEHOME #56

คุยกับนักเรียน NPP Chinese Home กลับมาอีกแล้วพร้อมกับประสบการณ์จากนักเรียนที่ได้ไปเรียนซัมเมอร์กับ NPP ที่ไต้หวันค่ะ สิ่งที่นักเรียนของเราได้ไปเรียนรู

คุยกับนักเรียน NPP CHINESEHOME #55

คุยกับนักเรียน NPP Chinese home เดินทางมาถึงครั้งที่ 55 แล้วค่ะ ครั้งนี้เป็นนักเรียนจากแคมป์ภาษาจีนที่เราไปหางโจว ประเทศจีนด้วยกันมา นักเรียนคนนี้ได้อ

Our Blog

บทความ / ข่าวสาร

เตรียมตัวไปแคมป์จีน,หางโจว

NPP Chinese Home มีโครงการ NPP Chinese Camp in HZNU , China ที่จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ภาษาจีนและได้ลองใช้ชีวิตกันที่จีน มณฑลเจ้อเจียง เมืองหางโจว และทัศ

เตรียมตัวไปแคมป์ไต้หวัน

  NPP Chinese Home มีโครงการ NPP Chinese Camp in NTNU, Taiwan ที่จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ภาษาจีนและได้ลองใช้ชีวิตกันที่ไต้หวัน 2 สัปดาห์ นอกจากเตรีย

เตรียมตัวไปแคมป์สิงคโปร์!

  NPP Chinese Home มีโครงการ NPP Chinese Camp in NUS, Sigapore ที่จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ภาษาจีนและได้ลองใช้ชีวิตกันที่ประเทศสิงคโปร์ 2 สัปดาห์ นอก

INTERESTING VIDEO

วีดีโอที่น่าสนใจ

PHOTO GALLERY

ภาพบรรยากาศ

INTERESTING VIDEO

วีดีโอที่น่าสนใจ

PHOTO GALLERY

ภาพบรรยากาศ

Facebook Review

รีวิวจากแฟนเพจ

ที่นี้อบอุ่นมากๆชอบมากเลยค่า เหล่าซือเป็นกันเอง
AOORAVEE CHIVAJORN
เคยให้น้องเรียนที่นี่ น้องบอกสอนดี เข้าใจง่าย ส่วนเจ้าของก้น่ารัก ใจดี๊ดีคะ ^^
SUNISA AEY WIRIYACHAISAKUL

Facebook Fan Page