content-block-1.jpg
Summer CAMP​
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-2.jpg
STUDY ABOARD
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-3.jpg
CHINESE ONLINE
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-4.jpg
CHINESE COURSE
“INSPIRATION IS THE KEY”
content-block-5-Copy-2.jpg
CHINESE BOOK
“INSPIRATION IS THE KEY”

Npp Chinese Home

บ้านภาษาจีนณปภัช

แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และซัมเมอร์แคมป์ เปิดสอนภาษาจีนออนไลน์ จำหน่ายสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน

Summer camp

“Inspiration is the key”

เริ่มต้นจากบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME เปิดทำการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2555 และสิ่งทรงค่าของการเรียนรู้เริ่มต้นที่ความรักเสมอ เราจึงตัดสินใจเปิดบริษัทขึ้นในปี 2561 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ ไปใช้ภาษาจีน การใช้ชีวิต และมองเห็นโลกกว้างด้วยตนเอง เพราะเรารู้ว่า “แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสำคัญ”

Study Aboard

เมื่อผู้เรียนมีความสนใจที่จะก้าวสู่การเรียนต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนในต่างประเทศ NPP CHINESE STUDY ABROAD เราพร้อมให้คำปรึกษาด้วยความยินดี และร่วมกันคิดวิเคราะห์เป้าหมายทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

chinese online

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีนจากคลาสการสอนภายในสถาบัน ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาจีน Online อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง ในหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล

chinese course

เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME ที่อยากจะให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน สำหรับเรา “ภาษาจีน เปรียบเสมือน หัวรถจักร ที่โบกี้ไม่ใช่ความสามารถทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว หากแต่จะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นภายในห้องเรียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ “ออกแบบ และเตรียมการสอน” อย่างดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเอาใจใส่ ความตั้งใจของผู้สอน เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เกิดความรัก หรือ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จนถึงปลายทางของการศึกษา คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

chinese book

เนื่องจากเราเปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก จึงสังเกตเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ทำให้เกิดแรงผลักดันในการเรียนรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนและเป็นตัวกลางในการส่งผ่านความความสุขและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาจีน

Summer Camp

“Inspiration is the key”

เริ่มต้นจากบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME เปิดทำการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2555 และสิ่งทรงค่าของการเรียนรู้เริ่มต้นที่ความรักเสมอ เราจึงตัดสินใจเปิดบริษัทขึ้นในปี 2561 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ ไปใช้ภาษาจีน การใช้ชีวิต และมองเห็นโลกกว้างด้วยตนเอง เพราะเรารู้ว่า “แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสำคัญ”

STUDY ABOARD

เมื่อผู้เรียนมีความสนใจที่จะก้าวสู่การเรียนต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนในต่างประเทศ NPP CHINESE STUDY ABROAD เราพร้อมให้คำปรึกษาด้วยความยินดี และร่วมกันคิดวิเคราะห์เป้าหมายทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

content-block-3.jpg

CHINESE ONLINE

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีนจากคลาสการสอนภายในสถาบัน ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาจีน ONLINE อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง ในหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล

content-block-4.jpg

CHINESE COURSE

เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME ที่อยากจะให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้าน สำหรับเรา “ภาษาจีน เปรียบเสมือน หัวรถจักร ที่โบกี้ไม่ใช่ความสามารถทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว หากแต่จะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นภายในห้องเรียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ “ออกแบบ และเตรียมการสอน” อย่างดีที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเอาใจใส่ ความตั้งใจของผู้สอน เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้เกิดความรัก หรือ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จนถึงปลายทางของการศึกษา คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

content-block-5-Copy-2.jpg

CHINESE BOOK

เนื่องจากเราเปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก จึงสังเกตเห็นได้ว่าสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ทำให้เกิดแรงผลักดันในการเรียนรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนและเป็นตัวกลางในการส่งผ่านความความสุขและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาจีน

Review & Interview

รีวิว / สัมภาษณ์

คุยกับนักเรียน NPP Chinesehome #33 เรียนภาษาจีนออนไลน์กับ NPP CHINESE ONLINE

    คุยกับนักเรียน NPP Chinese Home กลับมาอีกแล้วค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 33 แล้ว คราวนี้แตกต่างจากเดิมค่ะ เพราะนักเรียนที่เราได้พูดคุยด้วยไ

คุยกับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการเรียนซัมเมอร์ที่จีน กับ NPP Chinese Camp #13

คุยกับผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ NPP Chinese Camp กลับมาอีกแล้วค่ะ เข้าสู่ปี 2021 หวังว่าหลายๆคนคงมีความสุขกับปีใหม่ และวันเด

คุยกับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการเรียนซัมเมอร์ที่จีน กับ NPP Chinese Camp #12

กลับมาอีกครั้งกับการพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนซัมเมอร์กับ NPP Chinese Home ค่ะ เราได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องบ๋อมแบ๋ม ณัฏฐธิดา

Our Blog

บทความ / ข่าวสาร

เรียนจีนให้ดี ต้องมีตัวช่วย !! แค่มี ชุด โปสเตอร์ คำศัพท์ “ภาษาจีน”

เรียนจีนให้ดี ต้องมีตัวช่วย !!  แค่มี ชุด โปสเตอร์ คำศัพท์ “ภาษาจีน”     เหมาะสําหรับ… ** นักเรียน ที่ต้องการศึกษาภาษาจีน

ทำไมต้องเรียนภาษาจีน Online ??

  ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลกว่าที่เราจะนึกถึง และด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 กิจกรรมหลายอย่างจากที่เคยทำแบบเจอหน้ากันตรงๆก็ถูกย้ายไปทำทาง

INTERESTING VIDEO

วีดีโอที่น่าสนใจ

PHOTO GALLERY

ภาพบรรยากาศ

INTERESTING VIDEO

วีดีโอที่น่าสนใจ

PHOTO GALLERY

ภาพบรรยากาศ

Facebook Review

รีวิวจากแฟนเพจ

ที่นี้อบอุ่นมากๆชอบมากเลยค่า เหล่าซือเป็นกันเอง
AOORAVEE CHIVAJORN
เคยให้น้องเรียนที่นี่ น้องบอกสอนดี เข้าใจง่าย ส่วนเจ้าของก้น่ารัก ใจดี๊ดีคะ ^^
SUNISA AEY WIRIYACHAISAKUL

Facebook Fan Page