logo-200

เรียนภาษาระยะยาว

เรียนภาษาระยะยาว

 

NPP Chinese home มีความร่วมมือกับ Hangzhou Normal University เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งการเรียนภาษาจีนระยะยาว การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น สำหรับนักเรียนอายุ 10-18 ปี ทาง NPP Chinese home จะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนักเรียนที่สนใจ

Hangzhou Normal University

Hangzhou Normal University หรือ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหังโจว ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 69 หลักสูตร และระดับปริญญาโทกว่า 160 หลักสูตร ใน 2 คณะวิชา และ 16 สำนัก   มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีทั้งหมดกว่า 20,000 คน และระดับปริญญาโทกว่า 2,200 คน ที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จด้านอาชีพ ด้านสติปัญญา และด้านส่วนบุคคลในอนาคต ทำให้มีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือวิชาการ

 

ในขณะที่ธำรงรักษาความเป็นเลิศอันทรงเกียรติด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยยังยึดมั่นในความสำคัญของงานวิจัยอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคณะวิชาที่สามารถดำเนินโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ เพื่อกล่าวถึงประเด็นเร่งด่วน และความท้าทายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคมในปัจจุบันและอนาคตสำหรับภูมิภาค ประเทศชาติ และโลก

เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งเป็นพิเศษจากรัฐบาลในระดับต่างๆ ในประเทศจีน เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหังโจวได้สร้างความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นสู่เป้าหมายในการพัฒนาสถาบันให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นเลิศในประเทศ ที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย และการบริการ และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่เพียงระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นอย่างอุตสาหะในการก้าวสู่โลกาภิวัตน์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และอุตสาหกรรมจากส่วนต่างๆ ทั่วโลก โดยมีส่วนร่วมและรักษานักวิชาการชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเอาไว้ เพื่อเปิดรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่นี่ โดยกระตุ้นนักศึกษาให้ไปเรียนที่ต่างประเทศ และในขณะเดียวกันต้อนรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มาเรียนในวิทยาเขตที่นี่ด้วย และสนับสนุนอาจารย์ในคณะวิชาร่วมมือกับอาจารย์ในคณะวิชาจากต่างประเทศในการดำเนินโครงการทางวิชาการต่างๆ

 

ความน่าสนใจของ Hangzhou Normal University

 Hangzhou Normal University ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว ประเทศจีน ซึ่งในภูมิศาสตร์ที่ดี และอากาศที่มีความเย็นสบาย รวมถึงบรรยากาศโดยรอบมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และมหาวิทยาลัยได้ปรังปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงาม และทันสมัย เรียกได้ว่าที่นี่ คือ “ซิลิคอนแวลลีย์ แห่งเอเชีย” ก็ว่าได้

 Hangzhou Normal University เป็นต้นกำเนิดบริษัทอาลีบาบา เหตุผลเพราะแจ็ค หม่า ประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่ เป็นเวลา 5 ปี ก่อนออกไปทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยรวมตัวกันเพื่อนๆภายในมหาวิทยาลัยและอื่นๆ ลงขันกันเปิดบริษัทที่นี่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง เพราะแจ็ค หม่า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี และ การศึกษาโดยรวม จึงทำให้ที่นี่มีสาขาวิชาที่สำคัญ คือ สาขาวิชาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Alibaba Business College 

 Hangzhou Normal University มีสถานที่โดดเด่น ทันสมัย กว้างขวาง และที่สำคัญห้องพักนักศึกษาต่างชาติดีที่สุด สำหรับมหาวิทยาลัยในเมืองหางโจวอีกด้วย และมีรถไฟฟ้าใต้ดิน ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว

 

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนที่นี่จำนวน 1866 คน ส่วนใหญ่เป็น ชาวเกาหลี ชาวยุโรป แอฟริกัน อเมริกัน และ ตะวันออกกลาง มีคนไทยบ้างเล็กน้อยที่มาเรียนที่นี่

 

 

 

เรียนภาษาจีนระยะยาว

(Long-Term Chinese Language & Culture Program)

  • ค่าเรียน เทอมละ 6,600 หยวน (เรียน 15 ม.ค. – 20 ก.ค.)

  • ค่าหอพักนักศึกษาต่างชาติ 35 – 40 / วัน (จ่ายในวันที่เข้าพัก)

  • ประกัน 400 หยวน / เทอม

  • ค่าใบสมัคร 400 หยวน

 

 


Npp Chinese Home Co.,Ltd

1216 Moo 1 Phanomsarakham Chachoengsao 24120,Thailand
Tel :081 576 9595 ,088 241 2529 ,038 551248

Monday-Saturday 9.30 – 17.30

 

แผนที่