logo-200

เรียนภาษาระยะยาว

เรียนภาษาระยะยาว

 

 

NPP Chinese home มีความร่วมมือกับ National Taiwan Normal University เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งการเรียนภาษาจีนระยะยาว การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น สำหรับนักเรียนอายุ 10 – 18 ปี ทาง NPP Chinese home จะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนักเรียนที่สนใจ

 

National Taiwan Normal University: NTNU

 

National Taiwan Normal University: NTNU  มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน หรือ ซือต้า หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน เริ่มก่อตั้งในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน สถาปนาในปี 1946 และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันในปี 1967 เป็นผู้นำด้านการสาธิตการศึกษา โดดเด่นทั้งศิลปะกีฬา และ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน NTNU  มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่งคือ วิทยาเขตเหอ- ผิง(วิทยาเขตหลัก) วิทยาเขตกงก่วน และวิทยาเขตหลินโข่ว ประกอบด้วย 10 สถาบัน 32 หลักสูตรปริญญาตรี  53 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  และ 34 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

 

 

 


 

 

 

ความน่าสนใจของ National Taiwan Normal University: NTNU 

 

มีความน่าเชื่อถือในด้านการเรียนการสอน เพราะ NTNU มีความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและนอกไต้หวัน ทำให้องค์ความรู้ต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับจากที่นี่จะมีความหลากหลายและน่าเชื่อถือ

 

มีศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันและมีชื่อเสียงมากที่สุด Mandarin Traning Center (MTC) สร้างขึ้นในปี 1956 สอนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆของจีน มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับนักศึกษา

 

 

 

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งดั้งเดิมและสากล เป็นเพราะที่นี่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่จำนวนมาก

 

มีสภาพแวดล้อมที่ดี NTNU ทั้ง 3 วิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม เหมาะแก่ใช้ชีวิต อีกทั้ง NTNU ยังคงมุ่งที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นเสมอเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้และสนับสนุนความหลากหลายของนักศึกษา

 

 


 

รายละเอียดการเรียนภาษาจีนระยะยาว

 

หลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะยาวเป็นโปรแกรมหลักของ MTC (Mandarin Traning Center) 1 เทอม มีระยะเวลาเรียน 3 เดือน และ 2 เดือน ที่เป็นส่วนเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้นในระยะยาว (3 เดือนหรือมากกว่านั้น) ชั้นเรียนเปิดพร้อมในทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเชี่ยวชาญ สัทศาสตร์ การสะกดคำด้วยพินอิน ใช้เพื่อการออกเสียงของตัวละคร ฟัง พูด อ่าน และทักษะการเขียน เน้นเพื่อสร้างพื้นฐานความสามารถทางภาษาที่แข็งแรงของผู้เรียน

 

 

 

NTNU แบ่งการเรียนภาษาจีนระยะยาวเป็นฤดูกาล (Seasinal Programs)

Fall Term ฤดูใบไม้ร่วง ระหว่าง เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

Winter Term ฤดูหนาว ระหว่าง เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

Spring Term ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

Summer Term ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

 

ค่าใช้จ่าย

Regular Class 26,400 ดอลล่าร์ไต้หวัน

Intensive Class 36,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน

 


 

Two-month Summer Sesson ฤดูร้อน 2 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

ค่าใช้จ่าย

Regular Class 17,600 ดอลล่าร์ไต้หวัน

Intensive Class 24,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน

 

 


 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

  1. ค่าลงทะเบียน สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนครั้งแรก 1,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน

  2. ค่าลงทะเบียน สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนล่าช้า 2,500 ดอลล่าร์ไต้หวัน

  3. ประกันอุบัติเหตุ 300 ดอลล่าร์ไต้หวัน (สำหรับ 3 เดือน) และ 200 ดอลล่าร์ไต้หวัน (สำหรับ 2 เดือน)

  4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,500 ดอลล่าร์ไต้หวัน ต่อเทอม (โดยประมาณ)

 

 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เท่ากับ 1.01 บาท (วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 11.23 น.)

 


 

Extracurricular activities (กิจกรรมนอกหลักสูตร)

นอกจากการเรียนในห้องเรียน MTC (Mandarin Traning Center) ของ NTNU มีการจัดกิจกรรมอันหลากหลายนอกห้องเรียน ทั้ง การแข่งขันทางภาษา การแข่งขันพายเรือมังกร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งครึ่งวันและเต็มวัน เพื่อการเรียนรู้ที่มากขึ้นทั้งภาษาจีนและวัฒนธรรมไต้หวัน

 


 

Npp Chinese Home Co.,Ltd

1216 Moo 1 Phanomsarakham Chachoengsao 24120,Thailand
Tel :081 576 9595 ,088 241 2529 ,038 551248

Monday-Saturday 9.30 – 17.30

 

แผนที่