logo-200

About NPP

NPP CHINESE HOME

SINCE 2012

ในปัจจุบันกระแสการศึกษาในประเทศไทย เริ่มให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียน มองเห็นความถนัด และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองที่กว้าง และลึก เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่า แล้วเราจะมองเห็นความถนัดของตนเองได้อย่างไร?? คำตอบ ก็คือ #ทำในสิ่งที่รัก (มีใจรัก พากเพียรทำ จดจำจ่อจิต วินิจวิจัย)

แต่คำถามที่ค้างคาใจมากที่สุดก็คือ #แล้วเราจะเจอสิ่งที่รักได้อย่างไร?? มีกุญแจมีที่สามารถไขความลับนี้ได้ ก็คือ #การเปิดใจให้กว้าง เปรียบเสมือนว่าเราเป็น #ผึ้ง เพื่อดอมดมดอกไม้ หลากหลายดอก เพื่อสร้างเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉันใด การศึกษาที่ดี ก็ควรเปิดใจ รับความรู้จากที่ต่างๆ ให้มาก ฉันนั้น เช่นเดียวกันถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากที่ต่างๆ บุคคลต่างๆ ครูบาอาจารย์ ที่หลากหลาย ทั้งในประเทศ และอารยประเทศ มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เป็นน้ำผึ้งของตนเอง

ด้วยเหตุนี้ บ้านภาษาจีนณปภัช จึงขอโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆ ที่ทำให้เยาวชนไทย เล็งเห็นถึง #คุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่านการเปิดสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่า #บ้านภาษาจีนณปภัช เปิดสอนภาษา ในลักษณะการพัฒนาเชิงทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ออกแบบและเตรียมการสอนเป็นสำคัญ โดยเราเชื่อว่า “แผนการสอนที่สร้างสรรค์มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง แผนการสอนถาวรไม่จำเป็น แผนการสอนที่ดีควรปรับเปลี่ยนได้ ตามความสนใจของนักเรียน”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านเราสังเกตเห็นว่า “การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่ความรักเสมอ” เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ “การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด” จะสังเกตได้ว่า **สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทำให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า #INSPIRATION

“INSPIRATION”

คือ ทุกๆปัจจัยที่มีผลทำให้ผู้เรียน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนหรือการใช้ภาษาในอนาคต เช่น ครูผู้สอน(Active Teaching), การได้เห็นหรือสัมผัสการใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมถึง สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกจากส่วนต่างๆสังคม เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลหลัก ที่ทำให้ บ้านภาษาจีนณปภัช ได้ก้าวเข้ามาสู่ การเปิดบริษัท ประกอบกิจการบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ในชื่อ บริษัท เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด / NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดทะเบียนเลขที่ 0245561000673 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้ไปเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศโดยการปฏิบัติจริง ในอารยประเทศ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ในการทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง ในต่างประเทศ และ ได้เห็นสังคมวัฒนธรรม ที่อาจจะเหมาะสมกับตนเอง ในแต่ละประเทศ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้เปิดโลกกว้าง เพื่อ “มองโลก มองเรา” ให้เห็นถึงความต้องการทางการเรียนรู้ในอนาคต หรือ อาชีพแห่งอนาคตได้เร็วขึ้น

สุดท้ายนี้ NPP เราเป็นบริษัทเล็กๆ ดูแลกันเหมือนครอบครัว สามารถปรึกษาปัญหาด้านการศึกษาได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะด้านการเรียนต่อต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะ การศึกษาของเด็กๆและเยาวชน เป็นเรื่องของเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้ดี และดีขึ้นกว่าเดิม