logo-200

“สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” อีกแนวทางศึกษาต่อสำหรับผู้สนใจ “จีน”

Facebook
Twitter

 

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ในจังหวัดเชียงรายขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศดีและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และล่าสุดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับ 601-800 ของโลก ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาอื่นๆด้วย และที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จักก็คือ สำนักวิชาจีนวิทยา เพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งในแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่สนใจภาษาจีน และประเทศจีนค่ะ

 ในมหาวิทยาลัยอื่นๆแบ่งกลุ่มสาขาวิชาเรียกว่า คณะ หรือเรียกเต็มๆว่า คณะวิชา แต่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียกว่า ‘สำนักวิชา’ 

สำนักวิชาจีนวิทยา 

เป็นสำนักวิชาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีน ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาจีน แต่เป็น การเรียนการสอน การผลิตงานวิชาการ การสร้างสรรค์งานวิจัย การให้บริการวิชาการต่างๆ รวมไปถึงวิถีชีวิตที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับจีน

อธิบายง่ายๆก็คือการเรียน ครู บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นภาษาจีนและเกี่ยวข้องกับจีนโดยเฉพาะนั่นเอง

ในระดับปริญญาตรีมีการเรียนการสอนดังนี้ค่ะ

  • สาขาวิชาจีนศึกษา (Bachelor of Arts Program in Chinese Studies)

เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เพื่อความรอบรู้เข้าใจวิถีชีวิตเกี่ยวกับจีน ประวัติศาสตร์ สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจีนโดยเฉพาะค่ะ

  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Bachelor of Arts Program in Business Chinese)

สาขาวิชานี้มีการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ศึกษาในสาขาวิชานี้มีความรอบรู้เกี่ยวกับภาษาจีน การบริหารธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ง่ายๆก็คือ การเรียนภาษาจีนและบริหารธุรกิจควบคู่กันเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับจีนนั่นเองค่ะ

  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture)

เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีน เน้นความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดีต่างๆของจีน เทียบได้กับการเรียนมนุยศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ค่ะ

สามสาขาวิชาข้างต้น เป็นหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต 4 ปี และมี 1 ปีที่ผู้ศึกษาจะได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายแห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Beijing Foreign Studies University, Beijing Language and Culture University, East China Normal University, Fudan University, Jinan University, Xiamen University

  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (Bachelor of Education Program in Teaching Chinese Language)

สาขาวิชานี้เปรียบเทียบได้ว่าเป็นการเรียนครูภาษาจีน เพื่อที่จะให้มีความสามารถทางภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะในการสอนภาษาจีน สามารถนำสื่อมาสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ได้

ในสาขาวิชานี้เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี มี 1 ปีที่ผู้ศึกษาจะต้องไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนเช่นเดียวกับสาขาวิชาอีกสามสาขา และเช่นเดียวกันกับการเรียนครู หรือครุศาสตร์ ก็ต้องมีการไปฝึกสอน หรือฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาค่ะ

ในระดับปริญญาโท เป็นหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต

  • สาขาวิชา การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย แผน ก 1 และ แผน ข

เพื่อการเป็นล่าม นักแปล นักเขียน นักวิชาการ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการแปล เอกสารการทูต รวมไปถึงการเจรจาต่างๆ

และที่บอกไปข้างต้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าส่วนใหญ่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ และในสำนักวิชาจีนวิทยาแน่นอนว่าต้องเรียนเป็นภาษาจีน นักเรียนคนไหนที่สนใจแต่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่เก่งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อย่าเพิ่งถอดใจหรือเปลี่ยนใจไป เพราะว่าหลังจากที่สอบติดแล้ว ก่อนเปิดภาคเรียนทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานภาษาให้นักศึกษาทุกคน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ได้ เรียนไม่รู้เรื่อง ถ้าเราตั้งใจและมีความพยายามแน่นอนว่าจะต้องทำได้แน่นอนค่ะ

เราหวังว่าที่เล่ามาทั้งหมดจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการศึกษาต่อของนักเรียนหลายๆคน และถ้าสนใจ อยากรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา ให้มากกว่านี้สามารถเข้าไปอ่าน หาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของสำนักวิชาจีนวิทยาได้ทางลิงก์นี้ค่ะ

www.mfu.ac.th

https://www.mfu.ac.th/education/school/sch-sinology.html

http://sinology.mfu.ac.th/index.php

และสามารถติดตามข่าวสารการรับนักศึกษาได้ทางทวิตเตอร์

@admissionMFU1

อ้างอิง

https://www.eduzones.com/2019/09/13/time-higher-education20/

 

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด