logo-200

เรียนกันยาวๆ 4 เดือน!! ที่ HZNU กลับไป พูดจีน ได้แน่นอนน…

Facebook
Twitter

โปรแกรมเรียนภาษาจีนที่ หางโจว ประเทศจีน

Hangzhou Normal University : HZNU

เริ่มเรียน เดือน กันยายน 2567

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

>> รับ 25 ที่นั่ง!!

** สมัครเรียนและขอหนังสือตอบรับจากHZNU ในการดำเนินการทำวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน


HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY

Hangzhou Normal University: HZNU มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหางโจว

ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 69 หลักสูตร และระดับปริญญาโทกว่า 160 หลักสูตร ใน 2 คณะวิชา และ 16 สำนัก   มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีทั้งหมดกว่า 20,000 คน และระดับปริญญาโทกว่า 2,200 คน ที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จด้านอาชีพ ด้านสติปัญญา และด้านส่วนบุคคลในอนาคต ทำให้มีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือวิชาการ

ในขณะที่ธำรงรักษาความเป็นเลิศอันทรงเกียรติด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยยังยึดมั่นในความสำคัญของงานวิจัยอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคณะวิชาที่สามารถดำเนินโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ เพื่อกล่าวถึงประเด็นเร่งด่วน และความท้าทายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคมในปัจจุบันและอนาคตสำหรับภูมิภาค ประเทศชาติ และโลก

 

เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งเป็นพิเศษจากรัฐบาลในระดับต่างๆ ในประเทศจีน เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหังโจวได้สร้างความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นสู่เป้าหมายในการพัฒนาสถาบันให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นเลิศในประเทศ ที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย และการบริการ และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่เพียงระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นอย่างอุตสาหะในการก้าวสู่โลกาภิวัตน์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และอุตสาหกรรมจากส่วนต่างๆ ทั่วโลก โดยมีส่วนร่วมและรักษานักวิชาการชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเอาไว้ เพื่อเปิดรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่นี่ โดยกระตุ้นนักศึกษาให้ไปเรียนที่ต่างประเทศ และในขณะเดียวกันต้อนรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มาเรียนในวิทยาเขตที่นี่ด้วย และสนับสนุนอาจารย์ในคณะวิชาร่วมมือกับอาจารย์ในคณะวิชาจากต่างประเทศในการดำเนินโครงการทางวิชาการต่างๆ

 

ความน่าสนใจของ Hangzhou Normal University

●  Hangzhou Normal University ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว ประเทศจีน ซึ่งในภูมิศาสตร์ที่ดี และอากาศที่มีความเย็นสบาย รวมถึงบรรยากาศโดยรอบมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และมหาวิทยาลัยได้ปรังปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงาม และทันสมัย เรียกได้ว่าที่นี่ คือ

ซิลิคอนแวลลีย์ แห่งเอเชีย” ก็ว่าได้

●  Hangzhou Normal University เป็นต้นกำเนิดบริษัทอาลีบาบา เหตุผลเพราะแจ็ค หม่า ประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่ เป็นเวลา 5 ปี ก่อนออกไปทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยรวมตัวกันเพื่อนๆภายในมหาวิทยาลัยและอื่นๆ ลงขันกันเปิดบริษัทที่นี่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง เพราะแจ็ค หม่า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี และ การศึกษาโดยรวม จึงทำให้ที่นี่มีสาขาวิชาที่สำคัญ คือ สาขาวิชาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Alibaba Business College 

●  Hangzhou Normal University มีสถานที่โดดเด่น ทันสมัย กว้างขวาง และที่สำคัญห้องพักนักศึกษาต่างชาติดีที่สุด สำหรับมหาวิทยาลัยในเมืองหางโจวอีกด้วย และมีรถไฟฟ้าใต้ดิน ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว

● สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนที่นี่จำนวน 1866 คน ส่วนใหญ่เป็น ชาวเกาหลี ชาวยุโรป แอฟริกัน อเมริกัน และ ตะวันออกกลาง มีคนไทยบ้างเล็กน้อยที่มาเรียนที่นี่

 

 

ดังนั้น NPP Chinese home มีความร่วมมือกับ National Taiwan Normal University เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนภาษาจีนระยะยาว เหล่าซือจะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนักเรียนที่สนใจ

 

 

LONG TERM PROGRAM

เรียนภาษาจีนระยะยาว

ที่มหาวิทยาลัยหางโจวนั้นมีสภาพเเวดล้อมที่ดี ทั้งสภาพอากาศ เเละวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงเหมาะสมที่จะไปหาประสบการณ์เเละเเรงบันดาลใจที่สุด เเละเพราะจากการพัฒนาในศตวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมโดยมีสาขาวิชาครบถ้วนครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น ศิลปะและวิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การศึกษาดนตรี, วิศวกรรม, เทคโนโลยี, สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย เเละการแพทย์และการพยาบาล

 

มหาวิทยาลัยหางโจว “ซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย

ด้วยอัธยาศัยของคนที่นี่ มีความอบอุ่น และ ระเบียบวินัยที่ดี ถ้าจะยก มหาวิทยาลัยที่น่าศึกษาต่อในประเทศจีน ก็คงหนีไม่พ้น Hangzhou Normal University

ด้วยทางทีมงาน Npp Chinese Home ได้มีโอกาสพาน้องๆ วัยTeens มาสัมผัสการเรียนภาษา และวัฒนธรรมจีนที่นี่ ยิ่งทำให้เรามั่นใจ และอยากจะแนะนำมหาวิทยาลัยนี้จากใจจริง


 

ทำไมถึงต้องมาเรียนที่ HZNU!!

☆☆ การเรียนการสอนโดย คณาจารย์ที่มีคุณภาพ

☆☆สามารถเลือกเรียน พัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง และคลอบคลุมภาษาจีนทุกระดับ


 

International Student room

ห้องพักนักศึกษานานาชาติ (ห้องเดี่ยว)


☆☆ หอพักนักศึกษาต่างชาติมีมาตรฐาน(ห้องเดี่ยว)


 

☆☆นักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติภาษา 


 

☆☆สถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย

☆☆สถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต 

☆☆สังคมคุณภาพและ มีความปลอดภัย

☆☆รอบล้อมด้วย ธรรมชาติที่สวยงาม

☆☆อากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปี ฤดูหนาวมีหิมะตกในเดือน ธ.ค. ของทุกปี 

☆☆เมืองหางโจวใกล้กับ มหานครเซี่ยงไฮ้ 150 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.


 

เรียนภาษาจีนระยะยาว ที่

หางโจว ประเทศจีน

วีดิโอแนะนำ มหาวิทยาลัย คลิกที่รูป>>HZNU

ระยะเวลาเรียน : 1 ภาคเรียนขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการเรียน : ภาษาจีน 

คุณสมบัติผู้สมัคร : ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
สถานที่เรียน :วิทยาคารการศึกษาระหว่างประเทศ

กำหนดวันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร :

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

จำนวนจำกัด 25 ที่นั่ง‼


 

โปรแกรมเรียนภาษาจีนที่ หางโจว ประเทศจีน

Hangzhou Normal University : HZNU

เริ่มเรียน เดือน กันยายน 2567

** สมัครเรียนและขอหนังสือตอบรับจากHZNU ในการดำเนินการทำวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **คิดตามจริง)

** รับใบประกาศหลังเรียนจบ
1. ค่าเรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีน
2. ค่าที่พักใกล้มหาวิทยาลัย (ห้องเดี่ยว)
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
4. ค่าบริการทำวีซ่านักเรียน
6. ค่าบริการรถรับ – ส่ง สนามบิน
7. ค่าประกันรักษาพยาบาลเมื่อถึงประเทศจีน
8. ผู้ดูแลนักเรียนเพื่อความเรียบร้อย
9. ค่าบริการทางการศึกษาและอื่นๆ

**สตาฟดูแล และเตรียมความพร้อมด้านการเข้าเรียน ที่พัก เปิดบัญชี ขอต่อวีซ่าและอื่นๆ

**ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น


 

สตาฟเหล่าซือ NPP Chinese Home

ขอของพระคุณท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนระยะยาวที่HZNU รารับสมัครนักเรียน อายุ 18 – 35 ปีเท่านั้น!  ให้ผู้เรียนได้รับสังคมใหม่ และพัฒนาภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ได้ทดลองใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้อีกด้วย


 

เราพร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน

 

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด