logo-200

HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY : HZNU

Facebook
Twitter

HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY

Posted on: 1 September 2020

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรม คลิก…

 

Hangzhou Normal University: HZNU มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหางโจว

ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 69 หลักสูตร และระดับปริญญาโทกว่า 160 หลักสูตร ใน 2 คณะวิชา และ 16 สำนัก   มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีทั้งหมดกว่า 20,000 คน และระดับปริญญาโทกว่า 2,200 คน ที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จด้านอาชีพ ด้านสติปัญญา และด้านส่วนบุคคลในอนาคต ทำให้มีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือวิชาการ

ในขณะที่ธำรงรักษาความเป็นเลิศอันทรงเกียรติด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยยังยึดมั่นในความสำคัญของงานวิจัยอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคณะวิชาที่สามารถดำเนินโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ เพื่อกล่าวถึงประเด็นเร่งด่วน และความท้าทายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคมในปัจจุบันและอนาคตสำหรับภูมิภาค ประเทศชาติ และโลก

 

 

เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งเป็นพิเศษจากรัฐบาลในระดับต่างๆ ในประเทศจีน เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหังโจวได้สร้างความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นสู่เป้าหมายในการพัฒนาสถาบันให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นเลิศในประเทศ ที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย และการบริการ และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่เพียงระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย

 

 

เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งเป็นพิเศษจากรัฐบาลในระดับต่างๆ ในประเทศจีน เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหังโจวได้สร้างความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นสู่เป้าหมายในการพัฒนาสถาบันให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นเลิศในประเทศ ที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย และการบริการ และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่เพียงระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นอย่างอุตสาหะในการก้าวสู่โลกาภิวัตน์ โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐ และอุตสาหกรรมจากส่วนต่างๆ ทั่วโลก โดยมีส่วนร่วมและรักษานักวิชาการชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเอาไว้ เพื่อเปิดรายวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่นี่ โดยกระตุ้นนักศึกษาให้ไปเรียนที่ต่างประเทศ และในขณะเดียวกันต้อนรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มาเรียนในวิทยาเขตที่นี่ด้วย และสนับสนุนอาจารย์ในคณะวิชาร่วมมือกับอาจารย์ในคณะวิชาจากต่างประเทศในการดำเนินโครงการทางวิชาการต่างๆ

 

 

ความน่าสนใจของ Hangzhou Normal University

●  Hangzhou Normal University ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว ประเทศจีน ซึ่งในภูมิศาสตร์ที่ดี และอากาศที่มีความเย็นสบาย รวมถึงบรรยากาศโดยรอบมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และมหาวิทยาลัยได้ปรังปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงาม และทันสมัย เรียกได้ว่าที่นี่ คือ “ซิลิคอนแวลลีย์ แห่งเอเชีย” ก็ว่าได้

●  Hangzhou Normal University เป็นต้นกำเนิดบริษัทอาลีบาบา เหตุผลเพราะแจ็ค หม่า ประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่ เป็นเวลา 5 ปี ก่อนออกไปทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยรวมตัวกันเพื่อนๆภายในมหาวิทยาลัยและอื่นๆ ลงขันกันเปิดบริษัทที่นี่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง เพราะแจ็ค หม่า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี และ การศึกษาโดยรวม จึงทำให้ที่นี่มีสาขาวิชาที่สำคัญ คือ สาขาวิชาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Alibaba Business College 

●  Hangzhou Normal University มีสถานที่โดดเด่น ทันสมัย กว้างขวาง และที่สำคัญห้องพักนักศึกษาต่างชาติดีที่สุด สำหรับมหาวิทยาลัยในเมืองหางโจวอีกด้วย และมีรถไฟฟ้าใต้ดิน ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว

● สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนที่นี่จำนวน 1866 คน ส่วนใหญ่เป็น ชาวเกาหลี ชาวยุโรป แอฟริกัน อเมริกัน และ ตะวันออกกลาง มีคนไทยบ้างเล็กน้อยที่มาเรียนที่นี่

 

 

 

ดังนั้น NPP Chinese home มีความร่วมมือกับ National Taiwan Normal University เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งการเรียนภาษาจีนระยะยาว การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น สำหรับนักเรียนอายุ 10 – 18 ปี ทาง NPP Chinese home จะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนักเรียนที่สนใจ

 


 

 

LONG & SHORT-TERM PROGRAM
การเรียนต่อระยะยาวเเละระยะสั้น

ที่มหาวิทยาลัยหางโจวนั้นมีสภาพเเวดล้อมที่ดี ทั้งสภาพอากาศ เเละวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงเหมาะสมที่จะไปหาประสบการณ์เเละเเรงบันดาลใจที่สุด เเละเพราะจากการพัฒนาในศตวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมโดยมีสาขาวิชาครบถ้วนครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น ศิลปะและวิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การศึกษาดนตรี, วิศวกรรม, เทคโนโลยี, สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย เเละการแพทย์และการพยาบาล

ดูรายละเอียดโปรเเกรมต่างๆ ที่เปิดสอน เเละค่าเล่าเรียนได้ที่ด้านล่างนี้

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรม คลิก..

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 061-778-1986, 081-576-9595
พี่ๆ พร้อมให้คำปรึกษา
เเละสร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน
LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด