Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

สำหรับน้องๆ บริเวณใกล้เคียง บ้านภาษาจีนณปภัช

NPP Chinese Home ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)

 

พบกับ หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาจีน…
ให้ ครบ จบ ทุกหลักสูตร #HSK #YCT #PINYIN #ENG


 

บ้านภาษาจีนณปภัช

NPP CHINESE HOME SINCE 2012


 

MAP แผนที่


 

พบกันที่ NPP Chinese Home ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)

ทุก วันเสาร์ ทดลองเรียนฟรี ทุกคลาส …

โดยเราแบ่งการเรียนรู้ จาก ความสามารถทางภาษาจีนของนักเรียน
ผ่าน แบบทดสอบการฟัง การอ่าน ในระดับสากล

 


HSK 1 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ พอมีพื้นฐานภาษาจีน (พินอิน)  …

มีความสมัครใจในการเรียนรู้ คือ  มีความรักในภาษาจีน  โดยครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่

สนุกสนาน ครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

 รวมถึงเน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 1

และ เพิ่มเติมคำศัพท์ 150 คำ

ให้นักเรียนมีรากฐานทางภาษาที่มั่นคง ในการจัดการเรียนการสอน

ครูส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดในทุกๆ ขั้นตอนการปฏิบัติ

 


 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

NPP CHINESE COURSE

ภาษาจีนระดับ HSK 1 (15 Unit/28 Hours/14 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

ดูรายละเอียด HSK 1 คลิก…

 


เราพร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 061-778-1986 , 081-576-9595


LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE