Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

สำหรับน้องๆ บริเวณใกล้เคียง บ้านภาษาจีนณปภัช

NPP Chinese Home ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)

 

พบกับ หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาจีน…
ให้ ครบ จบ ทุกหลักสูตร #HSK #YCT #PINYIN #ENG


 

บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME SINCE 2012


 

MAP แผนที่


 

พบกันที่ NPP Chinese Home ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)

ทุก วันเสาร์ ทดลองเรียนฟรี ทุกคลาส …

โดยเราแบ่งการเรียนรู้ จาก ความสามารถทางภาษาจีนของนักเรียน
ผ่าน แบบทดสอบการฟัง การอ่าน ในระดับสากล

 


 

HSK 3 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ มีความรู้ทางภาษาจีน สามารถสื่อสารบทสนทนาพื้นฐานได้

ครูผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้ ในทุกๆ ทักษะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ

โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ เป็นกุญแจสำคัญ

รวมถึงเน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 3

และ พิ่มเติมคำศัพท์ 600 คำ

และให้มีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ในภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง

ในระดับนี้ครูผู้สอนจะเพิ่มการสอนด้านอักษรจีนมากขึ้น

 


 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีน

NPP CHINESE COURSE

ภาษาจีนระดับ HSK 3 (15 Unit/38 Hours/19 Weeks)

เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30 – 11.30 น.

ดูรายละเอียด HSK 3 คลิก…

 


 

เราพร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 061-778-1986 , 081-576-9595


LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE