NPP CHINESE CAMP IN MFU,CHIANG RAI วันที่ 6 – 11 เมษายน 2563 (1 Week)

NPP Chinese Camp ซัมเมอร์แคมป์ที่เต็มเร็วที่สุดในตอนนี้!!!

เปิดรับสมัครแล้ว📍📍👍🏻👍🏻
#แคมป์ภาษาจีนในประเทศแห่งแรก!!
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(MFU) จ.เชียงราย

#รับสมัครนักเรียน อายุ 10 – 18 ปี
#ออกเดินทางพร้อมกัน วันที่ 6-11 เม.ย.63
#เดินทางโดยสายการบิน
#ทัศนศึกษาเต็มวัน #ห้องพักระดับโรงแรม
#มีสต๊าฟดูแลตลอดทริป

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2562 นี้ เป็นต้นไป
รับนักเรียนจำนวนจำกัด #22_คนเท่านั้น!!

ดูแลคุณภาพของหลักสูตร โดย #สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านภาษาจีนเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

#ราคาโปรแกรม เพียง 17,900 บาท

ค่าโปรแกรมนี้ รวมค่าใช้จ่าย
1.ค่าเครื่องบินไป-กลับ
2.ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดโปรแกรม
3.ค่าเรียน/ค่ากิจกรรม/ค่าทัศนศึกษา
4.ค่าที่พักระดับโรงแรม รวมอาหารเช้า
5.ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน
6.ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม

โปรแกรมทัศนศึกษาเต็มวัน (วันศุกร์)
– วัดร่องขุ่น
– สิงห์ปาร์ค
– พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
– พระตำหนักดอยตุง
– ดอยตุง Tree Top Walk (สำหรับน.ร.อายุ 12 ปีขึ้นไป)
– แวะรับประทานอาหารจีน ภัตตาคาร ยูนนาน โก-เชียง

#มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ✈️✈️

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ในจังหวัดเชียงรายขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศดีและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

#ล่าสุดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับ 601-800 ของโลก ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

แคมป์ภาษาจีน ที่ MFU มีความน่าสนใจ ดังนี้

1.สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย สะอาด บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึง บุคลิกของนักเรียนนักศึกษาโดยรวม มีความเรียบร้อย รักการเรียนรู้

2.สถานที่พัก ของนักเรียนในแคมป์ภาษาจีน เราจะพักที่ โรงแรมภายในมหาวิทยาลัย ตลอดโครงการ ซึ่งมี ความปลอดภัย รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ครบครัน

3.สถานที่เรียน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบรรยากาศทางวัฒนธรรมจีน น่าเรียนรู้ ประกอบกับ ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้

4.สถานที่รับประทานอาหาร ในมื้อเช้า เราจะรับประทานอาหาร ในเรือนรับรองของโรงแรม และ ภายในมหาวิทยาลัยมีศูนย์อาหารอยู่หลายแห่ง มีอาหารหลากหลาย ร้านเบเกอรี่ และอื่นๆ

5.ข้อสุดท้าย #สำคัญที่สุด คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบุคลากร พร้อมด้วยคณาจารย์ ทั้งชาวไทย และ ชาวจีน รองรับ และ ดูแลคุณภาพการศึกษา ในแคมป์ภาษาจีนครั้งนี้ อย่างดีเยี่ยม

ดังนั้น การทำแคมป์ภาษาจีน ภายในประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เหมาะสมอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเองในมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมองเห็นถึงสาขาวิชาแห่งอนาคต ในระดับอุดมศึกษา รวมถึง การพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนไปด้วยกัน

#3_สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับ จากโครงการ NPP CHINESE CAMP in MFU 6-11 เม.ย.63

 

1.สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนภาษาจีน ผู้เรียนจะเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาจีนในอนาคต

 

2.ปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ รวมถึง ได้การเรียนรู้จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

 

3.ทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้การดูแลตนเอง การเข้าสังคม รวมถึง ผู้เรียนจะมองการศึกษาในมุมที่กว้างขึ้น

 

และสิ่งที่สำคัญที่สุด นอกเหนือจาก การสร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนภาษาจีน คือ #ความมีวุฒิภาวะ สำหรับผู้เรียนในวัยเรียนรู้อีกด้วย

 

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้ บ้านภาษาจีนณปภัช NPP Chinese Home ในการดูแลด้านการศึกษาของบุตรหลานของท่าน

 

V

V

#สอบถามรายละเอียดโปรแกรม ได้ที่

โทร 088-241-2529 , 081-576-9595

LINE : @NPPCHINESEHOME
https://line.me/R/ti/p/%40nppchinesehome

WEBSITE: https://nppchinesehome.co.th