## โปรแกรมการเรียนภาษาจีนออนไลน์ No.1 CHINESE “NPP Chinese Online” ** เรียนได้ตลอดปี สอนสดทุกคลาส รีบสมัครเลยยย…

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนออนไลน์

No.1 CHINESE “NPP Chinese Online” 

 ** เรียนได้ตลอดปี สอนสดทุกคลาส รีบสมัครเลยยย…

 

** เรียนได้ตลอดปี สอนสดทุกคลาส **

หมายถึง เหล่าซือจะทำการสอน ตามวัน และ เวลาที่กำหนดจน ครบ จำนวนบท ในหลักสูตร เมื่อสอนจบหลักสูตร จะเริ่มต้นสอนใหม่อีกครั้ง  จนครบปี

 


บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO.,LTD SINCE 2012

ณปภัช เป็นสถานให้การศึกษาขนาดเล็ก เริ่มทำการสอนวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยเน้นให้ผู้เรียน รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อบอุ่นใจ และปลอดภัย.. โดยเริ่มต้นจากนักเรียน 1 คนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับ การสอนภาษาจีนในลักษณะ การพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีอิสระระหว่างครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า “การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่ความรักเสมอ” เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ “การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด” จะสังเกตได้ว่า **สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทำให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาจีน มากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า

 INSPIRATION is the KEY !!

“ แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสำคัญ ”

 


 

 PINYIN เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่ต้องการ

เริ่มต้น เรียนภาษาจีน …

เป็นการเริ่มต้น การเรียนภาษาจีน โดยการปลูกรัก ในการเรียนภาษาจีน ให้นักเรียนมี INSPIRATION พร้อมสำหรับการเรียนรู้ … ในช่วงต้นนี้นักเรียนจะเรียนรู้ คำศัพท์รอบตัว การสนทนาง่ายๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย แนะนำตัวเป็นภาษาจีน ฯลฯ รวมถึง พื้นฐาน การเรียนรู้ พินอิน (PINYIN) ให้นักเรียนอ่านและประสมคำพินอินได้ ประกอบกับในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความสนุก อยากรู้ อยากเห็น และอยากกลับมาเรียนอีกครั้ง …

วิดีโอแนะนำ

คลาสเรียน PINYIN

รอบการ สอนสด + ระยะ เวลาเรียน

ดูรายละเอียด PINYIN คลิก…

 

 


 

 HSK 1 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่

พอมีพื้นฐานภาษาจีน (พินอิน)  …

มีความสมัครใจในการเรียนรู้ คือ  มีความรักในภาษาจีน  โดยครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) รวมถึง เน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 1 และ เพิ่มเติมคำศัพท์ 150 คำ ให้นักเรียนมีรากฐานทางภาษาที่มั่นคง ในการจัดการเรียนการสอน ครูส่งเสริมให้นักเรียน ได้ผ่านกระบวนการคิดในทุกๆขั้นตอนการปฏิบัติ

วิดีโอแนะนำ

คลาสเรียน HSK 1

 

รอบการ สอนสด + ระยะ เวลาเรียน

ดูรายละเอียด HSK 1 คลิก…

 

 


 

HSK 2 เหมาะกับใคร ??

สำหรับ น้องๆ ที่

มีความรู้ทางภาษาจีน มาพอสมควร

ครูผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้ ในทุกๆทักษะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติโดยมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ เป็นกุญแจสำคัญ รวมถึงเน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 2 และ เพิ่มเติมคำศัพท์ 300 คำ และให้มีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ในภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ในระดับนี้ครูผู้สอนจะเพิ่มการสอนด้านอักษรจีนมากขึ้น

วิดีโอแนะนำ

คลาสเรียน HSK 2

รอบการ สอนสด + ระยะ เวลาเรียน

ดูรายละเอียด HSK 2 คลิก…

 

 


เรียนผ่าน Facebook แฟนเพจ Npp Chinese Home

เรียนซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน แคมป์ภาษาจีนในประเทศ

แบบ ถ่ายทอดสด

(LIVEสด กลุ่มปิด)

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยากเรียนรู้ “ภาษาจีน” ด้วยตนเอง…

เพราะการเรียนรู้ออนไลน์ ใน แบบกลุ่มปิด (LIVE สด)

เป็น การเรียนรู้เฉพาะบุคคล

มีการโต้ตอบระหว่าง ครูผู้สอนกับนักเรียน อยู่ในวงจำกัด

ผู้เรียนสามารถฝากคำถาม ไว้ที่ใต้โพสต์ เหล่าซือจะกลับมาตอบเมื่อสอนเสร็จ

ผู้เรียนสามารถกลับ มาเรียนรู้ด้วยตนเอง ย้อนหลังได้ตลอดเวลาและ รอเรียน สอนสดได้ตามเวลาที่กำหนด


ราคา โปรแกรม


ขั้นตอนการสมัครเรียน 

สอบถาม PROMOTION !! คลิกเลย …

>>> LINE : @nppchinesehome

HOT LINE 📞 :  061 – 778 – 1986  , 088 – 241 – 2529

 


 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน

และมีความสนใจในโครงการต่างๆของ บ้านภาษาจีนณปภัช

NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว

และจะพยายามทำให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เป็นความทรงจำดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป…


รายละเอียด เนื้อหาการสอน และอื่นๆ

คลิกที่ ไฟล์แนบ ด้านล่าง ….