#2019 สถานะ : ปิดรับสมัครแล้ว ซัมเมอร์แคมป์ เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน NPP CHINESE CAMP IN NTNU , TAIWAN 14 – 26 ตุลาคม 2562 (National Taiwan Normal University : NTNU)

ปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบพระท่านผู้ปกครองที่ไห้ความไว้วางใจ NPP CHINESE CAMP สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Line ID : @nppchinesehome

☆☆☆ มาร่วมเปิดประสบการณ์ สร้างความทรงจำดีๆ ในช่วง “ปิดเทอมเล็ก” กับเราที่ Npp Chinese Home

 

#NPP_CHINESE_CAMP_IN_NTNU , TAIPAI

(National Taiwan Normal University), 2 weeks

 14 – 26 ตุลาคม 2562 ( 2 สัปดาห์ )

 

เรียนภาษาจีนระยะสั้น_แบบมีสต๊าฟดูแล

รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ อายุ 10 – 18 ปี

 

#3_สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากโครงการ
1.ทดลองใช้ชีวิต ด้วยตนเองในต่างประเทศ
2.ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ เปิดมุมมองให้กว้างขึ้น
3.มีเป้าหมายในชีวิต + ความมั่นใจการใช้ภาษามากขึ้น

 

รายละเอียดโปรแกรม   **รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

วันจันทร์ – วันศุกร์     : ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน และ ช่วงบ่ายเรียนวัฒนธรรมจีน

วันเสาร์ – วันอาทิตย์  : ทัศนศึกษาเต็มวัน

 

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย

– ค่าเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าเรียน /ค่ากิจกรรม/ค่าทัศนศึกษา

– ค่าอาหารมื้อกลางวัน

– ค่าที่พักห้องพัก

– ค่าประกันสุขภาพการเดินทางและอุบัติเหตุ

– ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน

– ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม

 

#ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครวันนี้ – 14 สิงหาคม 2562

 

#ออกเดินทางพร้อมกัน
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 (โดยสายการบิน Eva Air)

 

ปรแกรมทัศนศึกษาเต็มวัน (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) 

– อนุสรณ์สถาน Chiang Kai – Shek Memorial Hall                

– ตึก Taipei 101

– วัด Lungshan                                                                          

– ศูนย์ศิลปะ Huashan 1914 Creative Park

– อุทยาน Yehliu Geopark                                                          

– ถนนสายเก่า Jiufen

– หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village                                          

– Street Food in  Taiwan

 

☆☆☆ รับจำนวนจำกัด !!

☆☆☆ รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ

☆☆☆ ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 

+

+

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์

ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทำให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน
#3_ประเด็นหลักๆ ดังนี้ #THREE_SAFE

 

1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรม #แบบRealTime(ตลอดเวลา) ผ่าน Line กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้

 

2.ทีมงานสต๊าฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อเวลา เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก

 

3.สำหรับนักเรียน มีข้อกำหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกำหนดหลักๆดังนี้

☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สต๊าฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆต้องมีการเดินทางอาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสต๊าฟ

☆☆ สต๊าฟต้องติดต่อนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line

☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาตให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ ที่เหมาะสม

 

นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ในการทดลองการใช้ชีวิตด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อเป็นการฝึกตนให้มี “วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับด้านการเรียนรู้ ขอให้ผู้เรียนสังเกต สิ่งต่างๆรอบตัว เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านการศึกษา ในหลากหลายแง่มุม ทางทีมงานบุคลากรบ้านภาษาจีนณปภัช

Npp Chinese Home เราจะพยายามทำอย่างเต็มความสามารถ

 

ฐกร กัญญาหัตถ์
กรรมการผู้จัดการ
Npp Chinese Home Co.,Ltd

☆☆☆ สมัครหรือสอบถามโปรแกรมง่ายๆ โดย

Add Line : @nppchinesehome

https://line.me/R/ti/p/%40nppchinesehome

โทร.  088-241-2529 , 081-576-9595

 

#NPPCHINESEHOME #เรียนซัมเมอร์ที่จีน #เรียนซัมเมอร์ที่ไต้หวัน #เรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ #แคมป์ภาษาจีนในประเทศ #แคมป์ภาษาจีนต่างประเทศ #เรียนภาษาจีนระยะยาว  #แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ