logo-200

☞ ตอบข้อสงสัย :: การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์ ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครองหายห่วงแน่นอน!

Facebook
Twitter

 

 

 

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์

ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทำให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน #3_ประเด็นหลักๆ ดังนี้ #THREE_SAFE

1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรม #แบบRealTime(ตลอดเวลา) ผ่าน Line กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้

2.ทีมงานสต๊าฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อเวลา เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก

3.สำหรับนักเรียน มีข้อกำหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกำหนดหลักๆดังนี้.

☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สต๊าฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆต้องมีการเดินทางอาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสต๊าฟ

☆☆ สต๊าฟต้องติดต่อนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line

☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาตให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ ที่เหมาะสม

นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ในการทดลองการใช้ชีวิตด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อเป็นการฝึกตนให้มี “วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับด้านการเรียนรู้ ขอให้ผู้เรียนสังเกต สิ่งต่างๆรอบตัว เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านการศึกษา

ในหลากหลายแง่มุม ทางทีมงานบุคลากรบ้านภาษาจีนณปภัช

Npp Chinese Home เราจะพยายามทำอย่างเต็มความสามารถ

ฐกร กัญญาหัตถ์
กรรมการผู้จัดการ
Npp Chinese Home Co.,Ltd

#NPPCHINESEHOME #เรียนซัมเมอร์ที่จีน #เรียนซัมเมอร์ที่ไต้หวัน #เรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์
#แคมป์ภาษาจีนในประเทศ #เรียนภาษาจีนระยะยาวต่างประเทศ  #แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด