logo-200

National Taiwan Normal University : NTNU

Facebook
Twitter

NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY

Posted on: 25 January 2020

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรมปริญญา คลิก…

 

National Taiwan Normal University: NTNU
มหาวิทยาลัยครูเเห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า)

มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน หรือ ซือต้า หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน เริ่มก่อตั้งในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน สถาปนาในปี 1946 และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันในปี 1967 เป็นผู้นำด้านการสาธิตการศึกษา โดดเด่นทั้งศิลปะกีฬา และ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน NTNU  มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่งคือ วิทยาเขตเหอ- ผิง(วิทยาเขตหลัก) วิทยาเขตกงก่วน และวิทยาเขตหลินโข่ว ประกอบด้วย 10 สถาบัน 32 หลักสูตรปริญญาตรี  53 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  และ 34 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

 

 

ความน่าสนใจของ
National Taiwan Normal University: NTNU

● มีความน่าเชื่อถือในด้านการเรียนการสอน เพราะ NTNU มีความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและนอกไต้หวัน ทำให้องค์ความรู้ต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับจากที่นี่จะมีความหลากหลายและน่าเชื่อถือ

● มีศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันและมีชื่อเสียงมากที่สุด Mandarin Traning Center (MTC) สร้างขึ้นในปี 1956 สอนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆของจีน มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับนักศึกษา

● มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งดั้งเดิมและสากล เป็นเพราะที่นี่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่จำนวนมาก

● มีสภาพแวดล้อมที่ดี NTNU ทั้ง 3 วิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม เหมาะแก่ใช้ชีวิต อีกทั้ง NTNU ยังคงมุ่งที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นเสมอเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้และสนับสนุนความหลากหลายของนักศึกษา

 

ดังนั้น NPP Chinese home มีความร่วมมือกับ National Taiwan Normal University เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งการเรียนภาษาจีนระยะยาว การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น สำหรับนักเรียนอายุ 10 – 18 ปี ทาง NPP Chinese home จะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนักเรียนที่สนใจ

 


 

 

DEGREE PROGRAM
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายวิทยาเขต 3 แห่งโดยเปิดสอนหลักสูตรและปริญญาด้านกว้าง 9 สาขา ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา, วิทยาลัยศิลปะ, การศึกษานานาชาติเเละสังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์,
ดนตรี, การจัดการ, วิทยาศาสตร์, กีฬาและนันทนาการ, เทคโนโลยีเเละวิศวกรรมศาสตร สถานที่ตั้งวิทยาเขตหลักอยู่ในใจกลางของเมืองไทเปดึงดูดนักเรียนที่มีพรสวรรค์นับพันคนตลอดจนนักวิชาการจากในประเทศและต่างประเทศ ไม่เพียงแต่มีสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่น่าสนใจ แต่ยังรวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย NTNU ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนครุศาสตร์ คนในพื้นที่จะรู้จักในนามของมหาวิทยาวัยครู เพราะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยครูเเห่งชาติไต้หวัน จึงเหมาะเเก่คนที่อยากเป็นครู หรือเรียนรู้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเอง

ดูรายละเอียดโปรเเกรมต่างๆ ที่เปิดสอน เเละค่าเล่าเรียนได้ที่ด้านล่างนี้

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรมปริญญา คลิก…

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 061-778-1986, 081-576-9595
พี่ๆ พร้อมให้คำปรึกษา
เเละสร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน
LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด