logo-200

ประเทศจีน

ประเทศจีน

ประเทศจีน

ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย ภาษาจีนกลางถือว่าเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุด   จีนในยุคใหม่ที่ผ่านการถูกปฏิรูปนั้นมีความเจริญขึ้นในทุกด้าน ด้านการศึกษาก็เช่นกัน ซึ่ง Times Higher Educationหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2019 ระบุว่า มหาวิทยาลัย Tsinghua University ของจีนอยู่ในอันดับที่ 22 และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย ไม่ใช่เพียงเท่านี้แต่ในทุกๆสถาบันการศึกษาในประเทศจีนนั้นก็ยังพยายามที่จะพัฒนามาตรฐานในแต่ละสถาบันให้มีมาตรฐานสูงเท่าๆกันอีกด้วย

 

ในทุกๆปีประเทศจีนมีนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้น และค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนได้ง่ายขึ้น ในหลายๆสถาบันของจีนมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้เลือกสำหรับผู้ที่สนใจอย่างหลากหลาย

 

ด้านความเป็นอยู่ในประเทศจีนนั้นถือว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ทั้งอาหาร ที่อยู่ และค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง จีนในยุคใหม่การคมนาคมถือว่าสะดวกสบาย ตามเมืองใหญ่มีรถไฟใต้ดิน รถเมล์สาธารณะ หรืออาจจะใช้รถส่วนตัวอย่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันเพราะในจีนใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้ากันค่อนข้างแพร่หลายดังนั้นเรื่องความเป็นอยู่ในประเทศจีนสำหรับผู้ไปศึกษาต่อนั้นจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แย่เลย

 

 

ด้วยความที่ประเทศจีนในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นผู้นำเศรษฐกิจในเอเชีย การลงทุนในประเทศต่างๆจึงมีมากดังนั้นการต้องการแรงงานที่รู้ภาษาจีน มีความรู้เกี่ยวกับจีนก็มีมากไปด้วย เพราะฉะนั้นการไปศึกษาในประเทศจีน เรียนภาษาจีนจะเป็นการง่ายในการหางานในอนาคต