logo-200

ZHEJIANG UNIVERSITY : ZJU

Facebook
Twitter

ZHEJIANG UNIVERSITY

Posted on: 2 September 2020

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรม คลิก…

 

Zhejiang Univesity : ZJU มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (เจ้อต้า)

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในหางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2440 เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน มหาวิทยาลัยจัดเป็นวิทยาลัยโรงเรียนและหน่วยงาน 37 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 140 หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 300 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ครอบคลุมและมีผลกระทบในระดับชาติและระดับนานาชาติ การวิจัยของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงครอบคลุมสาขาวิชาการ 12 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม, ศิลปะ, เศรษฐศาสตร์, การศึกษา, วิศวกรรม, ประวัติศาสตร์, กฎหมาย, วรรณคดี, การจัดการ, การแพทย์, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และปรัชญา ในการจัดอันดับ Essential Science Indicator (ESI) ของ 22 สาขาวิชามหาวิทยาลัยเจ้อเจียงติดอันดับ 1 ใน 15 สาขาวิชาและถูกจัดอยู่ใน 100 อันดับแรกของสถาบันการศึกษาของโลกใน 4 สาขาวิชา ด้วยวิทยาเขต 7 แห่ง ได้แก่ Zijin’gang, Yuquan, Xixi, Huajiachi, Zhijiang, Zhoushan และวิทยาเขต Haining International มหาวิทยาลัย Zhejiang ครอบคลุมพื้นที่ 5.9 ตารางกิโลเมตรพร้อมอาคารเรียนที่ครอบคลุมพื้นที่ 1.94 ล้านตารางเมตร ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือมากกว่า 7.7 ล้านเล่ม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงยังมีโรงพยาบาลระดับสูงในเครืออีก 7 แห่ง

 

 

ในบรรดาคณาจารย์ประมาณ 3,700 คน มีคณาจารย์มากกว่า 1,200 คนดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะประกอบด้วย: สมาชิก 23 คนของ Chinese Acadamy of Science , สมาชิกของ Chinese Acadamy of Engineering 23 คน, นักวิชาการ 48 คนในโครงการสรรหาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแห่งชาติ, หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ 20 คนของโครงการระดับชาติ 973 คน, ผู้ได้รับรางวัล 121 Chang Jiang และผู้รับรางวัล 133 คนจากกองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับนักวิชาการรุ่นเยาว์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงยังมีคณาจารย์จากต่างประเทศที่โดดเด่นมากมาย

ปัจจุบันมีนักศึกษาเทั้งหมด 54,641 คนที่ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 29,216 คนผู้สมัครระดับปริญญาเอก 10,178 คนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี 25,425 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติ 7,074 คนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

 

 

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีวิทยาเขตทั้งหมด 7 เเห่ง :

  • วิทยาเขต Yuquan

วิทยาเขต Yuquan เป็นวิทยาเขตหลักของวิศวกรรมศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ นักศึกษาส่วนใหญ่ในวิทยาเขต Yuquan เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการเหล่านี้ วิทยาเขต Yuquan เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจนกระทั่งวิทยาเขต Zijin’gang สร้างขึ้นในปี 2545

 

  • วิทยาเขต Xixi

วิทยาเขต Xixi เคยเป็นมหาวิทยาลัยหางโจวก่อนที่จะรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงในปี 2541 วิทยาเขตนี้เป็นที่ตั้งของภาควิชาจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์, วิทยาลัยครุศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์

 

  • วิทยาเขตนานาชาติไห่หนิง

วิทยาเขต Haining ระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในเมืองเจ้อเจียง Haining กลุ่มพันธมิตรและสถาบันที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศอาศัยอยู่ที่วิทยาเขตนี้ซึ่งเปิดในปี 2559 โดยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

 

  • วิทยาเขต Huajiachi

วิทยาเขต Huajiachi ทำหน้าที่เป็นวิทยาเขตเกษตรกรรม ก่อนหน้านี้เคยเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรเจ้อเจียงก่อนที่จะรวมกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และเป็นวิทยาเขต Huajiachi เก่าสำหรับ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Che Kiang” วิทยาเขต Huajiachi เป็นวิทยาเขตที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ปัจจุบันเป็นเจ้าภาพของ School of Long-Distance Education

 

  • วิทยาเขตจื่อเจียง

วิทยาเขต Zhijiang เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกฎหมายกวงหัวของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ก่อนที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะถูกซื้อกิจการในปีพ. ศ. 2495 วิทยาเขต Zhijiang เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Zhijiang

 

  • วิทยาเขต Zijin’gang 

วิทยาเขต Zijin’gang ทำหน้าที่เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงและตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหางโจว วิทยาเขต Zijin’gang มีแผนกวิชาการและโรงเรียนจำนวนมากรวมถึงวิทยาลัยเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยวิศวกรรมเคมีและชีวการแพทย์วิทยาลัยวิศวกรรม Biosystems และวิทยาศาสตร์การอาหารวิทยาลัยสัตวศาสตร์วิทยาลัย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาลัยวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม, วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะการจัดการและสำนักกิจการสาธารณะ

 

  • วิทยาเขตโจวซาน

Zhoushan มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหม่ที่เปิดในปี 2015 และทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับมหาสมุทรวิทยาลัยและตั้งอยู่ในZhoushan

 

ดังนั้นNPP Chinese home มีความร่วมมือกับ Zhejiang Univesity เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งการเรียนภาษาจีนระยะยาว การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น สำหรับนักเรียนอายุ 10 – 18 ปี ทาง NPP Chinese home จะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนักเรียนที่สนใจ

 


 

 

DEGREE PROGRAM
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีสาขาวิชาครอบคลุมการเรียนรู้ 12 สาขาหลัก ได้เเก่ ปรัชญา, วรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, การศึกษา, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การบริหารจัดการ, ศิลปะ, การเกษตร เเละยา

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์และรองศาสตราจารย์มากกว่า 3,833 คน วิทยาคารทั้ง 24 เเห่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 252 หลักสูตร ปริญญาโท 324 หลักสูตร ปริญญาตรี 113 หลักสูตร เเละโปรเเกรมการเรียนรู้อื่นๆ สําหรับนักศึกษาต่างชาติให้เลือก

ดูรายละเอียดโปรเเกรมต่างๆ ที่เปิดสอน เเละค่าเล่าเรียนได้ที่ด้านล่างนี้

 

ดูรายละเอียดโปรเเกรม คลิก…

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 061-778-1986, 081-576-9595
พี่ๆ พร้อมให้คำปรึกษา
เเละสร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน
LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด