Facebook
Twitter

 

 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมทัศนศึกษา

(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)

National Taiwan Normal University (NTNU) กรุงไทเป, ไต้หวัน

 

ดูรายละเอียด คลิก…

 


 

 

วามน่าสนใจของ National Taiwan Normal University (NTNU)

 • มีความน่าเชื่อถือใน ด้านการเรียนการสอน เพราะ NTNU มีความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและนอกไต้หวัน ทำให้องค์ความรู้ต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับจากที่นี่จะมีความหลากหลายและน่าเชื่อถือ
 • มีศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ ใหญ่ที่สุดในไต้หวันและมีชื่อเสียงมากที่สุด Mandarin Traning Center (MTC) สร้างขึ้นในปี 1956 สอนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆของจีน มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับนักศึกษา
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งดั้งเดิมและสากล เป็นเพราะที่นี่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่จำนวนมาก
 • มีสภาพแวดล้อมที่ดี NTNU ทั้ง 3 วิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม เหมาะแก่ใช้ชีวิตอีกทั้ง NTNU ยังคงมุ่งที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นเสมอเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้และสนับสนุนความหลากหลายของนักศึกษา

 

 

ห้องพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ International Student Room

 • นักเรียนพักภายในมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ 1 ห้อง / 3 คน
 • (แยก ชาย – หญิง)
 • ประกอบด้วย เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องปรับอากาศ ทีวี
 • มีเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้ในการอาบน้ำ และ ห้องน้ำแบบสากล
 • Information และ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่ไกลจากห้องเรียน และห้องอาหาร
 • พี่ๆสตาฟ คอยดูแลความเรียบร้อยใกล้ชิด

 

 

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนใน ทุกๆแคมป์

ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทำให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ THREE_SAFE

1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรม แบบ RealTime (ตลอดเวลา) ผ่าน Line กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้

2.พี่ๆสตาฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อเวลา เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก

3.สำหรับนักเรียน มีข้อกำหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกำหนดหลักๆดังนี้.

☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สตาฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆต้องมีการเดินทาง อาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสตาฟ

☆☆ สตาฟ สามารถติดต่อนักเรียน ได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line

☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาต ให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ ที่เหมาะสม

 

ตอบข้อสงสัย :: การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์

ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครอง หายห่วงแน่นอน !!

 


 

Language Class & Culture Class

 

โปรเเกรมทัศนศึกษาที่ไทเป
( TAIPEI )

 • ตึก Taipei 101
 • รถกระเช้า Maokong Gondola

** ราคาโปรแกรม รวมค่าขึ้นชมตึก พร้อมรับประทานอาหาร

 

 

โปรเเกรมทัศนศึกษาที่ไถจง
( TAICHUNG )

** รถยนต์ส่วนตัว

 • ทะเลสาบ Sun Moon Lake (ล่องเรือ)
 • หมู่บ้าน สายรุ้ง
 • วัด Wenwu

 

 

กิจกรรมหลังเลิกเรียน

 • อนุสรณ์สถาน Chiang Kai-Shek Memorial Hall
 • ศูนย์ศิลปะ Huashan 1914 Creative Park
 • ย่านช้อปปิ้ง Ximending
 • พิพิธภัณฑ์ Miniatures Museum Of Taiwan
 • วัด Lungshan
 • ห้างสรรพสินค้า SOGO
 • ตลาดกลางคืน Shida

 

 


 

REVIEW คลิกดูรีวิวอื่นๆ…

 

จากประสบการณ์คำตอบจริงของผู้ปกครองหลายๆ ท่านที่ส่งน้องเข้าแคมป์ภาษาจีนกับ NPP Chinese Camp

“ อยากให้ลูกรักและ เห็นความสำคัญ ของภาษาจีนมากขึ้น ”

“ อยากให้ลูก พูดภาษาจีนได้ ”

“ อยากให้ลูกได้ลองออกไป หาประสบการณ์ชีวิต ในต่างแดน โดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วย ”

“ อยากให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ สามารถดูแลตัวเองได้ ”

“ อยากให้ลูก มองเห็นเป้าหมาย ของตัวเอง อนาคตอาจได้ไป เรียนต่างประเทศ ฝึกไว้ก่อน ”

“ อยากให้ลูกได้ กล้าใช้ภาษาจีน ที่เรียนมาในสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา ”

“ ที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัว ยังไงก็ต้องได้ ใช้ในอนาคต ”

“ อยากให้เขา รู้จักหลายๆภาษา ” ฯลฯ

และอีกคำตอบมากมายที่อยู่ในใจของท่านผู้ปกครองแต่ละท่าน เราเชื่อว่าทุกๆท่านก็คงคิดไม่ต่างกัน เปิดใจให้น้องลองดูสักครั้งเชื่อเถอะค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากมายจริงๆ

 


 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมทัศนศึกษา
(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)
National Taiwan Normal University (NTNU) กรุงไทเป, ไต้หวัน

 

 

ดูรายละเอียด คลิก…

 

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย

** รับใบประกาศหลังเรียนจบ

 1. ค่าเครื่องบินไป-กลับ
 2. ค่าเรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีน
 3. ค่าทัศนศึกษา (เสาร์-อาทิตย์)
 4. ค่าที่พักตลอดโครงการ
 5. ค่าอาหารกลางวัน
 6. ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน
 7. ค่าประกันเมื่อถึงไต้หวัน
 8. ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม

**ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น

 


รีวิว Review จากน้องๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ NPP CHINESE CAMP  

 

 


 

นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ เป็น จุดเริ่มต้นสำคัญในการทดลองการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อเป็นการฝึกตนให้มี “ วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับด้านการเรียนรู้ ขอให้ผู้เรียนสังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ ”

 

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการ  บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะพยายามทำให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจำดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป

 

เราพร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน

LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE