logo-200

เรียนซัมเมอร์ที่ไต้หวัน (แบบมีสตาฟดูแล) NPP CHINESE CAMP IN NTNU, TAIWAN

Facebook
Twitter


สมัครจองโครงการ

เพียง 10900.-

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมทัศนศึกษา

National Taiwan Normal University

 ออกเดินทาง พร้อมกัน !!

วันที่ 14 – 26  ตุลาคม 2567 >> เหลือเพียง 15 ที่นั่ง !! (รับ 25 ที่นั่ง)

(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)


วามน่าสนใจของ National Taiwan Normal University (NTNU)

มีความน่าเชื่อถือใน ด้านการเรียนการสอน ดีที่สุด ใหญ่ที่สุด ในไต้หวัน

เพราะ NTNU มีความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและนอกไต้หวัน ทำให้องค์ความรู้ต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับจากที่นี่จะมีความหลากหลายและน่าเชื่อถือ

 • มีศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ ใหญ่ที่สุดในไต้หวันและมีชื่อเสียงมากที่สุด Mandarin Traning Center (MTC) สร้างขึ้นในปี 1956 สอนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆของจีน มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับนักศึกษา

 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งดั้งเดิมและสากล เป็นเพราะที่นี่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่จำนวนมาก

 • มีสภาพแวดล้อมที่ดี NTNU ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม เหมาะแก่การใช้ชีวิตอีกทั้ง NTNU ยังคงมุ่งที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นเสมอเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้และสนับสนุนความหลากหลายของนักศึกษา


ห้องพักสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ International Student Room

 • นักเรียนพักภายในมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ 1 ห้อง / 3-4 คน
 • (แยก ชาย – หญิง)
 • ประกอบด้วย เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องปรับอากาศ 
 • มีเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้ในการอาบน้ำ และ ห้องน้ำแบบสากล
 • Information และ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพัก ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ไม่ไกลจากตึกเรียน  ห้องอาหาร และ ที่รับประทานอาหารเช้า
 • เหล่าซือ คอย ดูแลความเรียบร้อยใกล้ชิด


 

ไปไหน? ทำอะไรบ้าง ใน

NPP CHINESE CAMP IN NTNU !!

National Taiwan Normal University

สัปดาห์ที่ 1 ( Week 1 )

DAY 1 

● Meet at Suvarnabhumi Airport to travel to Taiwan

พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปยังไต้หวัน พบกันที่ บริเวณชั้น B

ทางไป  รถไฟฟ้าด่วน Express Line บริเวณนี้จะมี  จุดแลกเงิน ซื้อซิมมือถือ ไว้คอยบริการ 


 

● ออกเดินทางพร้อมกัน พร้อม เหล่าซือดูแลอย่างใกล้ชิด

● Arrive at Taoyuan Airport เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน

● Arrive at International Student Room เดินทางถึงที่พัก  โดยรถบัสมหาวิทยาลัย

เรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน เวลา 13.30 – 15.00 น.

Calligraphy การเขียนอักษรจีน 

Shida Night market เดินเที่ยวตลาดกลางคืนซือต้า


 

DAY 2

รียนภาษาจีนช่วงเช้า เวลา 10.20 – 12.10 น.

Attend Chinese class in the morning 

Indigenous Knitting Bookmark

● ศูนย์ศิลปะ Huashan 1914 Creative Park


 

DAY 3

Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

●  อนุสรณ์สถาน Chiang Kai shek Memorial Hall

 • ชานมไข่มุกเจ้าแรกที่ Chun Shui Tang


 

DAY 4

Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน  (National Taiwan Museum, 國立台灣博物館) 

พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน กับ อาคารรูปทรงตะวันตกสไตล์กรีกดอริก (Greek Doric) สวยงามแปลกตาจัดแสดงออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ธรณีวิทยา, สัตววิทยา, พฤษศาสตร์ และการศึกษา 


 

DAY 5

Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

Ride the Taipei Maokong Gondola ท่องเที่ยว นั่งกระเช้าเมาคง


 

DAY 6

ทัศนศึกษาเต็มวัน  PRIVATE TOUR

ถนนสายเก่า Jiufen

เมือง จีหลง

น้ำตกสือเฟิน Shifen Water fall

ถนนสายเก่าสือเฟิน Shifen Old Street

หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village


HIGHLIGHT !!

DAY 7  สวนสนุกลีโอฟู (Leofoo Village Theme Park)

สวนสนุกลีโอฟูเป็น สวนสนุกสไตล์อเมริกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ของไต้หวันที่ได้นำเอาแลนด์มาร์กเด่นๆ จากทั่วโลกมาไว้ที่นี้ เป็นสวนสนุกและซาฟารีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวันกินพื้นที่ประมาณ 180 เอเคอร์หรือราวๆ 500 ไร่


สัปดาห์ที่ 2 (Week 2)

DAY 8 

Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

●  Chinese Paper Cutting เรียนตัดกระดาษจีน

ห้างสรรพสินค้า SOGO


DAY 9 

Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

ตึก  Taipei 101  (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) 


เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย รับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารนานาชาติ


DAY 10 

Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

Take a campus tour พาชมรอบมหาวิทยาลัย

 • Ximending ซีเหมินติง


 

DAY 11 

Final Exam ทดสอบภาษาจีน

 • กิจกรรมวาดหน้ากากจีน 

● วัด หลงซาน (Lungshan Temple)


DAY 12

Closing ceremony รับมอบเกียรติบัตร


DAY 13 

Travel back to Thailand เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

กิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นใน ระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ประเทศไต้หวัน เราหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ ประสบการณ์ดีๆ และสนุกสนานกับแคมป์ภาษาจีนในครั้งนี้ค่ะ

All of the activities will take place within two weeks. We hope the students enjoy our summer camp.


โปรแกรม การเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมทัศนศึกษา

(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)

National Taiwan Normal University (NTNU) กรุงไทเป, ไต้หวัน

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **จองเองได้)

** รับใบประกาศหลังเรียนจบ

 1. ค่าเรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีน
 2. ค่าที่พักตลอดโครงการ
 3. ค่าทัศนศึกษา (เสาร์-อาทิตย์)
 4. ค่าบัตรเข้า Leofoo Village Theme Park
 5. ค่าอาหารเช้า
 6. ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน
 7. ค่าประกันรักษาพยาบาลเมื่อถึงไต้หวัน จำนวน 2,000,000 บาท
 8. ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม
 9. ค่าบริการทางการศึกษาและอื่นๆ

**ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น

 


 

ตอบข้อสงสัย :: การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์

ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครอง หายห่วงแน่นอน !!

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนใน ทุกๆแคมป์

ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทำให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ THREE_SAFE

1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรม แบบ RealTime (ตลอดเวลา) ผ่าน Line กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้

2.พี่ๆสตาฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อเวลา เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก

3.สำหรับนักเรียน มีข้อกำหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกำหนดหลักๆดังนี้.

☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สตาฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆต้องมีการเดินทาง อาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสตาฟ

☆☆ สตาฟ สามารถติดต่อนักเรียน ได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line

☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาต ให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ ที่เหมาะสม


ความมุ่งหมายของ

สตาฟเหล่าซือNPP

พื่อความมั่นใจ ต่อผู้ปกครองว่า เราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านด้วยใจในทุกๆโครงการอย่างดีที่สุด เป็นโครงการพิเศษที่จัดขึ้นเพียงปีละไม่กี่ครั้ง ทุกโครงการได้รับความนิยม ให้ท่านผู้ปกครอง แพลนยาวๆ ให้น้องๆ เพื่อที่เราจะได้พบกัน

 

วิดีโอ เรียนซัมเมอร์ที่ไต้หวัน

NPP  CHANNAL


ภาพน้องๆในโครงการ

เรียนซัมเมอร์ที่ไต้หวัน

เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน NTNU GP.01

เรียนภาษาจีนที่ไต้หวันที่ NTNU GP.02

เรียนภาษาจีนที่ไต้หวันที่ NTNU GP.03

เรียนภาษาจีนที่ไต้หวันที่ NTNU GP.04


 

จากประสบการณ์ คำตอบจริงของผู้ปกครองหลายๆ

ท่านที่ส่งน้องๆ เข้าแคมป์ภาษาจีนกับ NPP Chinese Camp

จากประสบการณ์คำตอบจริงของผู้ปกครองหลายๆ ท่านที่ส่งน้องเข้าแคมป์ภาษาจีนกับ NPP Chinese Camp

“ อยากให้ลูกรักและ เห็นความสำคัญ ของภาษาจีนมากขึ้น ”

“ อยากให้ลูก พูดภาษาจีนได้ ”

“ อยากให้ลูกได้ลองออกไป หาประสบการณ์ชีวิต ในต่างแดน โดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วย ”

“ อยากให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ สามารถดูแลตัวเองได้ ”

“ อยากให้ลูก มองเห็นเป้าหมาย ของตัวเอง อนาคตอาจได้ไป เรียนต่างประเทศ ฝึกไว้ก่อน ”

“ อยากให้ลูกได้ กล้าใช้ภาษาจีน ที่เรียนมาในสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา ”

“ ที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัว ยังไงก็ต้องได้ ใช้ในอนาคต ”

“ อยากให้เขา รู้จักหลายๆภาษา ” ฯลฯ

และอีกคำตอบมากมายที่อยู่ในใจของท่านผู้ปกครองแต่ละท่าน เราเชื่อว่าทุกๆท่านก็คงคิดไม่ต่างกัน เปิดใจให้น้องลองดูสักครั้งเชื่อเถอะค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากมายจริงๆ

 


นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ เป็น จุดเริ่มต้นสำคัญในการทดลองการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อเป็นการฝึกตนให้มี “ วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับด้านการเรียนรู้ ขอให้ผู้เรียนสังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ ”

 

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการ  บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะพยายามทำให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจำดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป

 

เราพร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน

LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE

 

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด