logo-200

แคมป์เรียนภาษาจีนในประเทศ (แบบมีสตาฟดูแล) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Facebook
Twitter

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 1 สัปดาห์

พร้อมทัศนศึกษา

วันที่ 7 – 13  ต.ค. 67 >> รับ 25 ที่นั่ง!!

(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำหรับนักเรียน อายุ 10-18 ปี


 

บ้านภาษาจีนณปภัช  Npp Chinese Home  ได้เปิดสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2555 เราสังเกตเห็นว่า “ความรักในความรู้” ทำให้ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) บ้านภาษาจีนณปภัช มีการจัดไปเรียนซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน แคมป์ภาษาจีนในประเทศทุกปี

การไปซัมเมอร์แคมป์เปรียนเสมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน คิด ทำ สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง จึงเป็นเหตุผล สำคัญเมื่อนักเรียนกลับมา เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กๆ มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน รวมถึงมี “ความมีวุฒิภาวะ” ในวัยเรียนรู้

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 10 – 18 ปี  ขึ้นไป เพื่อให้ ผู้เรียนเปิดมุมมอง ทางการศึกษาให้กว้างมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้ภาษาจีน จากคณาจารย์ ที่มีคุณภาพ

เพื่อที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงได้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น มีความตระหนักถึงความสำคัญ และ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

Mae Fah Luang University MFU, Chiang Rai

ดูแลคุณภาพของหลักสูตรโดยสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านภาษาจีนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ในจังหวัดเชียงรายขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศดีและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ล่าสุดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Rankings 2022 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับ 601-800 ของโลก ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล


ความน่าสนใจของแคมป์ภาษาจีนที่ MFU

สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึง บุคลิกของนักเรียนนักศึกษาโดยรวม มีความเรียบร้อย รักการเรียนรู้

สถานที่เรียน น่าเรียนรู้ ประกอบกับ ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้


 

#สำคัญที่สุด คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีบุคลากร พร้อมด้วยคณาจารย์ ทั้งชาวไทย และ ชาวจีน รองรับ และ ดูแลคุณภาพการศึกษา ในแคมป์ภาษาจีนครั้งนี้ อย่างดีเยี่ยม

ดังนั้น การทำแคมป์ภาษาจีน ภายในประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเองในมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึงสาขาวิชาแห่งอนาคต ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนไปด้วยกัน


 

สถานที่พัก ของนักเรียนในแคมป์ภาษาจีน เราจะพักที่ โรงแรมภายในมหาวิทยาลัย ตลอดโครงการ 

มี ความปลอดภัย รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ครบครัน

พักที่ Wanawas Mae Fah Luang 

 • (แยก ชาย – หญิง)
 • ประกอบด้วย เตียงนอน  เครื่องปรับอากาศ ทีวี ห้องครัว
 • มีเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้ในการอาบน้ำ และ ห้องน้ำแบบสากล
 • Information และ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เดินทางง่ายๆ จากหน้าโรงแรม ไปห้องเรียน โดยรถไฟฟ้าบริการนักศึกษา 
 • พี่ๆสตาฟ คอยดูแลความเรียบร้อยใกล้ชิด


สถานที่รับประทานอาหาร ในมื้อเช้า เราจะรับประทานอาหาร ในเรือนรับรองของโรงแรม และ ภายในมหาวิทยาลัยมีศูนย์อาหารอยู่หลายแห่ง มีอาหารหลากหลาย ร้านเบเกอรี่ และอื่นๆ


NPP CHINESE CAMP IN MFU !!

MAE FAH LUANG UNIVERSITY

DAY 1 

 • พบกันที่ สนามบินดอนเมือง TERMINAL 2 ประตู 15 บริเวณหน้า ร้านค้าโครงการหลวง

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • Welcome Ceremony พิธีการต้อนรับ

 • Take a campus tour พาชมรอบมหาวิทยาลัย
 • พาน้องๆ เดินชมสถานที่สำคัญ อาทิเช่น ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินทร หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

 • รับประทานอาหารรับรอง 

 • Opera Mask เรียนวาดหน้ากากแบบจีน

 • Relax at your leisure within the university พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในมหาวิทยาลัย


 

DAY 2 

 • Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

 • Chinese knot tying การผูกเชือกปมจีน

 • เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงราย (The Lanna Cultural Lifestyle)


 

DAY 3 

 • Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

 • KUNG FU กังฟู 

 • กาดหน้ามอ M SQUARE 


 

DAY 4

 • Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า

 • Calligraphy การเขียนอักษรจีน  

 • Night Market ถนนคนเดิน


 

DAY 5

 • Attend Chinese class in the morning เรียนภาษาจีนช่วงเช้า
 • Closing ceremony รับมอบเกียรติบัตร

 • กิจกรรม สรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาจีนตลอดโครงการ เชื่อมโยงสู่การแต่งประโยค เป็นภาษาจีน


 

DAY 6 : ทัศนศึกษา Field Trip 

 • Choui Fong Tea Plantation ไร่ชาฉุยฟง 

 • Wat Huay Pla Kang วัดห้วยปลากั้ง

 • รับประทาน บุฟเฟต์อาหารกลางวัน โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา

 •  Wat Rong Khun Temple วัดร่องขุ่น 

 • Singha Park สิงห์ปาร์ค 

 • Shabu Buffet รับประทานอาหาร บุฟเฟต์ชาบู


 

DAY  7 

 • Travel back  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

All of the activities will take place within two weeks. We hope the students enjoy our summer camp.

กิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นใน ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราหวังว่าเด็กๆ

จะได้ความรู้ ประสบการณ์ดีๆ และสนุกสนานกับแคมป์ภาษาจีนในครั้งนี้ค่ะ


 

โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 1 สัปดาห์ พร้อมทัศนศึกษา

(สตาฟดูแลตลอดโครงการ)

ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำหรับนักเรียน อายุ 10 – 18 ปี

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **คิดตามจริง)

** รับใบประกาศหลังเรียนจบ

1. ค่าเรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีน (1 สัปดาห์)

2. ค่าที่พักตลอดโครงการ

3. คลอบคลุมค่าอาหารเช้า, กลางวัน

4.ค่าทัศนศึกษา (วันเสาร์)

5.ค่าบัตรเข้า SINGHA PARK & ฟาร์มแกะ Akha Farmville

6. ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน

7. ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม

8.ค่าบริการทางการศึกษาและอื่นๆ

หมายเหตุ

** ท่านผู้ปกครองสามารถไปส่งน้องๆได้ด้วยตนเอง
** ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียม แค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น


ตอบข้อสงสัย :: การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์

ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครอง หายห่วงแน่นอน !!

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนใน ทุกๆแคมป์

ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทำให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ THREE_SAFE

1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรม แบบ RealTime (ตลอดเวลา) ผ่าน Line กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้

2.พี่ๆสตาฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อเวลา เช็คจำนวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก

3.สำหรับนักเรียน มีข้อกำหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกำหนดหลักๆดังนี้.

☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สตาฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆต้องมีการเดินทาง อาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสตาฟ

☆☆ สตาฟ สามารถติดต่อนักเรียน ได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line

☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาต ให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ ที่เหมาะสม


ความมุ่งหมายของ สตาฟเหล่าซือNPP
พื่อความมั่นใจ ต่อผู้ปกครองว่า เราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านด้วยใจในทุกๆโครงการอย่างดีที่สุด เป็นโครงการพิเศษที่จัดขึ้นเพียงปีละไม่กี่ครั้ง ทุกโครงการได้รับความนิยม ให้ท่านผู้ปกครอง แพลนยาวๆ ให้น้องๆ เพื่อที่เราจะได้พบกัน

 

Gallery Npp Chinese Camp in MFU ,Chiang Rai

เรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(MFU) GP.01

เรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(MFU) GP.02


รีวิว Review จากน้องๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ NPP CHINESE CAMP  

 

 


 

นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ เป็น จุดเริ่มต้นสำคัญในการทดลองการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อเป็นการฝึกตนให้มี “ วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับด้านการเรียนรู้ ขอให้ผู้เรียนสังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ ”

 

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการ  บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะพยายามทำให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจำดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป

 

เราพร้อมให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ไปด้วยกัน

LINE@ : https://lin.ee/nBL9ucE

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด