logo-200

จะดีไหม?? ถ้าน้องๆ มีเหล่าซือส่วนตัว ดูแลอย่างใกล้ชิด เสมือนมาเรียนที่สถาบัน

Facebook
Twitter

เรียนภาษาจีนรูปแบบใหม่ 

เรียนที่สถาบัน หรือ เรียนออนไลน์ ก็ได้ 

#ไม่น่าเบื่อสื่อสารได้จริง!!

สำหรับน้องๆ 7 – 18 ปี


สมัครแล้ว เริ่มเรียน

ลงคลาสเรียน

เข้ากลุ่ม ได้ทันที !!


สำหรับ การเรียนที่สถาบัน

เรียนที่ NPP Chinese Home

จ. ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)


สำหรับ การเรียนภาษาจีนออนไลน์

เป็นการเรียนผ่านการประชุมส่วนตัว Google Meet  

ผู้เรียนเตรียม Notebook หรือ Mobile หูฟัง และ ไมโครโฟน เพื่อตอบโต้กับเหล่าซือได้ชัดเจน 

สอนสดทุกคลาส เสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ 

 น้องๆเข้าเรียนภาษาจีน ตามเวลานัดหมาย เสมือนเข้ามาเรียนในห้องเรียน 

จำกัดผู้เรียน Group ละ 12 ที่นั่ง!! 


 

 

เนื้อหาการสอน และ หลักสูตร

 


 

การเรียนรู้ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

INSPIRATION CLASS (LV.1)

ห้องเรียนแห่งแรงบัลดาลใจ ในการเรียนภาษาจีนเริ่มต้นง่ายๆ โดยการปลูกรัก ในการเรียนภาษาจีน ให้นักเรียนมี Vision พร้อมสำหรับการเรียนรู้…

ในช่วงต้นนี้นักเรียนจะเรียนรู้ คำศัพท์รอบตัวในชีวิตประจำวัน การนับเลข การทักทาย การร้องเพลง ฯลฯ รวมถึงพื้นฐานการเรียนรู้พินอินให้นักเรียนรู้จักและจำได้ ประกอบกับในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสนุก อยากรู้ อยากเห็น และอยากกลับมาเรียนอีกครั้ง…

Assessment ครูผู้สอนสังเกตและกระตุ้นการเรียนรู้ ให้นักเรียนเห็นข้อดีของการเรียนภาษาจีน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน

ดูรายละเอียด PINYIN คลิก…


 

FUN CHINESE CLASS (LV.2)

ห้องเรียนภาษาจีนแสนสนุก ในระดับนี้นักเรียนจะมีความสมัครใจในการเรียนรู้ คือ มีความรักในภาษาจีน โดยครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ สนุกสนาน ครบ 4 ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) รวมถึง*เน้นการเรียนรู้พินอินให้นักเรียนสามารถอ่านได้เป็นกุญแจสำคัญ และ**เพิ่มเติมคำศัพท์ ให้นักเรียนมีรากฐานทางภาษาที่มั่นคง ในการจัดการเรียนการสอน ครูส่งเสริมให้นักเรียน ได้ผ่านกระบวนการคิดในทุกๆขั้นตอนการปฎิบัติ

Assessment 1.การวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT ระดับ1) 2.การวัดความรู้ภาษาจีนในหลักสูตร (เล่ม 1-2) 3.สะสมผลงานนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด HSK 1 คลิก…

 


 

PLUS SKILLS CLASS (LV.3)

     ห้องเรียนเพิ่มทักษะ ในระดับนี้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางภาษาจีนมาพอสมควร ครูผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้ ในทุกๆทักษะอย่างต่อเนื่อง และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขทันที…

การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฎิบัติโดยมุ่งให้นักเรียนสามารถ สื่อสารได้เป็นกุญแจสำคัญ และมีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ในภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ในระดับนี้ครูผู้สอนจะเพิ่มการสอนด้านอักษรจีนมากขึ้น…

Assessment 1.การวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT ระดับ2,3) 2.การวัดความรู้ภาษาจีนในหลักสูตร (เล่ม 3-4) 3.สะสมผลงานนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด HSK 2 คลิก…


 

SELF DEVELOPMENT CLASS (LV.4)

ห้องเรียนสู่การพัฒนาตนเอง ในระดับนี้นักเรียนจะมีความมั่นใจ และมีรากฐานที่แข็งแรง แต่เสี่ยงกับการเบื่อการเรียน เพราะเรียนมาเป็นระยะเวลานาน ครูผู้สอนจะเพิ่มสื่อการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคืออักษรจีนระดับนี้จะเข้มข้นมาก เพราะการใช้งานในภาษาจีนใช้อักษรจีนเป็นหลัก…

นักเรียนจะมีความคิดเป็นของตนเองมาก ครูผู้สอนจะแนะนำการใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบกับการสอนให้ครบทุกทักษะยังคงมีความจำเป็น และจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น …

Assessment 1.การวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT ระดับ5,6) 2.การวัดความรู้ภาษาจีนในหลักสูตร (เล่ม 5-6) 3.สะสมผลงานนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด HSK 3 คลิก…


สมัครแล้ว เริ่มเรียน

เข้ากลุ่ม ได้ทันที !!

 


เลคเชอร์ มาเต็ม  !! 

เรียนสนุก จดเพลิน


 

REVIEW 

รีวิวจากน้องๆ ในคลาส คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ HSK ออนไลน์ กับ NPP

 

 


 

น้องๆ ใน คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ กับ NPP


ราคาของ คอร์สเรียนภาษาจีน

 

 แถมฟรี !!  แบบเรียน + แบบฝึก

(ไฟส์ฉบับเต็มหลักสูตร)

แถมฟรี !!  ไฟส์คำศัพท์

แถมฟรี !! ไฟส์ผสมคำพินอิน

แถมฟรี !! ไฟส์ตารางคัดจีน


 

ขั้นตอน การสมัคร


กิจกรรมต่างๆ ของเรา

NPP LIVE  


 

บ้านภาษาจีนณปภัช 

NPP CHINESE HOME CO.,LTD

SINCE 2012

ณปภัช เป็นสถานให้การศึกษาขนาดเล็กเริ่มทำการสอนวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อบอุ่นใจ และปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากนักเรียน 1 คนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการสอนภาษาจีนในลักษณะการพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีอิสระระหว่างครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีนจากคลาสการสอนภายในสถาบัน ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาจีน ONLINE อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง ในหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และมีความสนใจในโครงการต่างๆของ บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะพยายามทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจำดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายในอนาคตต่อไป…

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

เรื่องล่าสุด